Jaka będzie inflacja w kolejnych latach? RPP przedstawiła założenia

Jaka będzie inflacja w kolejnych latach? RPP przedstawiła założenia

Dodano: 3
Banknot 200 zł, zdjęcie ilustracyjne
Banknot 200 zł, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Inflacja w drugiej połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać – wynika z "Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2024" przyjętych przez RPP.

"Dostępne prognozy wskazują, że inflacja w II połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać, do czego przyczyniać się będą efekty wcześniejszego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez NBP, w tym wyraźne spowolnienie dynamiki kredytu. Osłabiony popyt w gospodarce, przy słabnącej presji kosztowej i spadku inflacji za granicą, przełoży się na stopniowe ograniczenie inflacji bazowej" – czytamy w dokumencie Rady Polityki Pieniężnej.

Z kolei wygasanie skutków wcześniejszych globalnych szoków podażowych na rynku surowców będzie, zdaniem RPP, oddziaływać w kierunku dalszego ograniczenia krajowej dynamiki cen żywności i energii. "Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostawały poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo" – napisano.

Wojna na Ukrainie wpływa na inflację w Polsce

Podkreślono, że głównym czynnikiem niepewności dla koniunktury oraz inflacji w Polsce w 2024 r. jest przyszła sytuacja geopolityczna, w tym przede wszystkim dalszy przebieg zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę oraz napięcia geopolityczne w innych częściach świata.

"Niepewność dotyczy ponadto wpływu istotnego zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne na globalny wzrost gospodarczy i inflację, a także sektor finansowy. Również kształtowanie się cen surowców energetycznych i żywnościowych na światowych rynkach stanowi znaczny czynnik niepewności dla rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym dla przebiegu procesów inflacyjnych " – podano w założenia.

"Ceny surowców na rynkach światowych będą uzależnione m.in. od koniunktury w gospodarce światowej, podaży tych surowców oraz temperatur w sezonie zimowym, a także przebiegu wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla eksportu surowców żywnościowych z tego kraju. Niepewność związana jest także ze skalą wpływu działań w zakresie polityki klimatycznej na procesy cenowe" – wskazano.

Czytaj też:
Inflacja bazowa w Polsce. Są nowe dane NBP

Źródło: ISBnews
Czytaj także