Nadciągają wielkie podwyżki cen ciepła. Podano wstępne wyliczenia

Nadciągają wielkie podwyżki cen ciepła. Podano wstępne wyliczenia

Dodano: 
Notes, rachunek, kalkulator. Zdj. ilustracyjne
Notes, rachunek, kalkulator. Zdj. ilustracyjne Źródło:Pixabay
Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła zostanie przedłużony do 30 czerwca 2025 r., z tym że ceny dostaw zostaną powiększone maksymalnie o 15 proc. od 1 lipca 2024 r. oraz o 30 proc. od 1 stycznia 2025 r., podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

"Projektowana zmiana przepisów zakłada przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r., co stanowi powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła" – czytamy w OSR.

Rosną ceny za ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, jak i przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE, będą samodzielnie obliczać i wprowadzać do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. odpowiednio o:

b) o 46 proc. – w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

c) o 52 proc. – w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025 r., wskazano.

"Zastosowany w projekcie ustawy punkt odniesienia dotyczy cen stosowanych w dniu 30 września 2022 r., co za tym idzie, przyjęty w projekcie ustawy wzrost cen i stawek opłat uwzględnia już zastosowany zgodnie z obowiązującym przepisami wzrost ceny i stawek opłat o 40 proc., stąd odpowiednio od 1 lipca 2024 r. i od 1 stycznia 2025 r. te ceny i stawki zostaną powiększone maksymalnie odpowiednio o 15 proc. i 30 proc.. Tą drogą zaprojektowano ścieżkę stopniowego wygaszania wsparcia dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w celu ostatecznego przywrócenia do stosowania wyłącznie cen wynikających z taryfy lub cennik sprzedawcy" – czytamy dalej.

Maksymalna cena

Maksymalną cenę ciepła obwarowano limitem kwotowym wynikającym z wprowadzenia nowej wysokości kwoty średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła. Zmiana zaproponowana do art. 3 wprowadza wyszczególnienie obowiązywania określonej wysokości tej kwoty na konkretny czas obowiązywania ustawy, jak również w podziale na źródła ciepła:

– do dnia 30 czerwca 2024 r. wysokość średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą została utrzymana na dotychczasowym poziomie:

a) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,

b) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła;

– począwszy od 1 lipca 2024 r. dla wszystkich źródeł ciepła:

a) od dnia 1 lipca 2024 r do dnia 31 grudnia 2024 r. zastosowanie znajdzie kwota 119,39 zł/GJ netto,

b) od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. zastosowanie znajdzie kwota 134,97 zł /GJ netto, wymieniono dalej.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rząd chce przyjąć projekt ustawy w II kwartale br.

Czytaj też:
Wzrost cen energii. Ile rząd przeznaczy na wsparcie?
Czytaj też:
Miliony trafią do Orlenu. Chodzi o olbrzymie dofinansowanie z UE

Źródło: ISBnews
Czytaj także