"Babciowe" i dopłaty do żłobka. Senat podjął decyzję

"Babciowe" i dopłaty do żłobka. Senat podjął decyzję

Dodano: 
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / Darek Delamanowicz
Senat uchwalił w czwartek ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic".

23 maja Senat przyjął bez poprawek ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic".

Ustawa zakłada wprowadzenie od 1 października 2024 r. dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia następujących świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka i świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem. Za nowelą głosowało 85 osób, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Rodzice dostaną 1500 zł

Regulacja skierowana jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody, a podstawową przesłanką warunkującą prawo do tego świadczenia będzie aktywność zawodowa osób, które się o nie będą ubiegać. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta będzie powiększona do 1,9 tys. zł.

W ramach opcji "aktywni w pracy" rodzice pracujący zawodowo będą mogli zawrzeć z nianią, dziadkiem lub inną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem umowę uaktywniającą. W takim przypadku z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem od 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Kolejna opcja programu "Aktywny rodzic" to świadczenie "aktywnie w żłobku", skierowane do tych rodziców, którzy zdecydują się posłać swoje dziecko do żłobka. Ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna.

Rodzice, którzy zrezygnują z pracy i zechcą samodzielnie opiekować się dziećmi będą mogli się ubiegać o świadczenie "aktywnie w domu", które będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie niezależnie od poziomu dochodu osiąganego przez rodzica. Aktywność zawodowa rodziców w tym wypadku nie będzie brana pod uwagę. Wybór jednego z tych świadczeń będzie zależny wyłącznie od decyzji rodzica.

Czytaj też:
Senat poprawia bon energetyczny. Ustawa wróci do Sejmu
Czytaj też:
Senat zdecydował ws. pobytu Ukraińców w Polsce. Cztery głosy przeciw

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także