Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Doktora Damiana K. Markowskiego za książkę "Dwa powstania".

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Doktora Damiana K. Markowskiego za książkę "Dwa powstania".

Dodano: 2
W dniu 3 października 2019 roku o godz. 14.00 w Pałacu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 54/56 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki Doktorowi Damianowi K. Markowskiemu za książkę Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (Kraków, 2019). Uroczystości towarzyszyć będzie część artystyczna oraz  dyskusja panelowa dotycząca relacji polsko-ukraińskich.

Zwycięska w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki książka pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 opowiada historię bojów o Lwów w listopadzie 1918 r. z trzech perspektyw: polskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej.

Zainicjowana nagrodzeniem książki tematyka relacji polsko-ukraińskich kontynuowana będzie w składającej się z dwóch paneli debacie Polska: wojna i granice w XX w. Wokół relacji polsko-ukraińskich- historia i narracje. Łączące refleksję historyczną z tematyką współczesnych stosunków polsko-ukraińskich osadzonych w kontekście historycznym panele poprowadzą Dr Paweł Libera oraz Dr Łukasz Jasina. Zaproszeni paneliści to: Prof. Grzegorz Hryciuk, Prof. Mykoła Łytwyn Prof. Jan Pisuliński, Dr Damian K. Markowski, Prof. Grzegorz Motyka, Prof. Jarosław Syrnyk, Dr Łukasz Adamski, Dr Andrii Rukkas oraz Dr Dominika Siemińska.

Za część artystyczną odpowiadać będzie zespół PASSIONART, który przedstawi dwudziestominutowy program Gen Wolności. Koncepcję występu przygotował Pan Mateusz Prendota.

Wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki stanowi odpowiedź na potrzebę promocji polskiej historii i historiografii poza granicami Polski. Formą Nagrody jest przetłumaczenie i wydanie wyróżnionych prac na języki obce i ich publikacja zagranicą. W ramach tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę przewidziano tłumaczenie zwycięskiej książki na język angielski i niemiecki.

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, w tym wieńcząca go uroczystość Polska: wojna i granice w XX w., stanowi część projektu pt. Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019- 2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 r. został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Panele dyskusyjne wchodzące w program uroczystości, stanowią część projektu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

Dane kontaktowe: Kierownik ds. promocji – Aleksander Podgórny e-mail +48 694 320 294

+
 2
Czytaj także