KrajPrezydenci Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację

Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację

Wspólnie zdjęcie par prezydenckich Polski i Ukrainy
Wspólnie zdjęcie par prezydenckich Polski i Ukrainy / Źródło: Jakub Szymczuk / KPRP
Dodano 104
Do zakończenia okupacji Krymu i trwającej wojny w Donbasie wzywają we wspólnej deklaracji prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski.

Deklarację podpisano w poniedziałek w Kijowie, gdzie prezydent Duda przebywa z oficjalną wizytą. Treść dokumentu przytaczamy poniżej w całości:

My Prezydenci Polski i Ukrainy,

Podkreślamy znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrażamy wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. Zgadzając się, iż pandemia koronawirusa miała silny wpływ na porządek globalny i regionalny, podkreślamy konieczność wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu pokonania nowych zagrożeń i wyzwań.

Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie. Rzeczpospolita Polska wyraża zainteresowanie współpracą z Ukrainą w ramach międzynarodowej platformy deokupacji Autonomicznej Republiki Krym.

Rzeczpospolita Polska i Ukraina podkreślają prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swojej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów.

Rzeczpospolita Polska potwierdza wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.

Potępiamy zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym również te popełnione na gruncie nienawiści i uważamy, że nie mogą one być w żaden sposób usprawiedliwione. Uznajemy za ważną potrzebę uczczenia pamięci niewinnych ofiar konfliktów i politycznych represji XX wieku. Podkreślamy potrzebę zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar, celem zadośćuczynienia ich pamięci oraz żyjącym jeszcze ich krewnym a także potomkom, w duchu poszanowania prawdy historycznej.

Prezydenci Polski i Ukrainy potępiają akty wandalizmu dokonywane wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce oraz apelują do właściwych władz o należytą opiekę nad nimi.

Potwierdzamy ważność ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie, w tym oświaty, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i umowami dwustronnymi. Zasady funkcjonowania szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce zostaną rozstrzygnięte umową pomiędzy naszymi rządami w odrębnym trybie.

Potwierdzamy gotowość obu krajów do współpracy w celu dalszego pogłębienia stosunków Ukrainy z Unią Europejską na zasadach stowarzyszenia oraz głębokiej integracji ekonomicznej. Pozytywnie oceniamy rezultaty 22. szczytu Unia Europejska-Ukraina, który odbył się 6 października tego roku.

Ukraina wyraża wdzięczność Rzeczypospolitej Polskiej za praktyczne wsparcie aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, przede wszystkim w procesie reformy sektora bezpieczeństwa i obrony zgodnie ze standardami NATO. Obie strony podkreślają znaczenie nadania Ukrainie przez Sojusz Północnoatlantycki statusu partnera rozszerzonych możliwości.

Strona ukraińska potwierdza niezmienność kursu państwa w zakresie wdrożenia pakietu ambitnych reform, wzmocnienia praworządności i zwalczania korupcji. Strona polska potwierdza gotowość do dalszego wsparcia transformacji ustrojowej na Ukrainie.

Potwierdzamy konieczność dalszego rozwoju możliwości i potencjału litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Podkreślamy znaczenie rozwijania obopólnie korzystnej współpracy gospodarczej, celem pełnego wykorzystania możliwości rynków polskiego i ukraińskiego w kontekście funkcjonującej pogłębionej strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Ukrainą. Dostrzegamy konieczność pilnej aktywizacji prac międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej. Korzystny dla obu państw jest wzrost poziomu inwestycji wzajemnych w Polsce i na Ukrainie, na rzecz którego należy stwarzać sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Podkreślamy potrzebę dalszej współpracy w sektorze energetycznym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i w całej Europie. Dostrzegamy znaczenie zwiększenia niezawodności i dywersyfikacji dostaw nośników energii, a także zapewnienia przejrzystości sektora energetycznego.

Podkreślamy potrzebę współpracy w celu wzmocnienia roli naszego regionu jako ważnego ośrodka transportowo-tranzytowego, infrastrukturalnego i innowacyjno-inwestycyjnego dla kontynentu europejskiego.

Rzeczypospolita Polska wspiera pogłębienie współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza.

Deklarujemy potrzebę kontynuowania prac Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, którego następne posiedzenie w pełnym składzie odbędzie się w Warszawie.

Uznajemy, że współpraca humanitarna i kulturalna pozostaje ważna częścią dwustronnej agendy i będzie skierowana na promowanie kontaktów międzyludzkich, opracowywanie nowych inicjatyw oraz wdrażanie wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, sportu, wymiany młodzieży i turystyki.

/ Źródło: Prezydent.pl

Czytaj także

 104
 • anonimus IP
  Skandal i Wstyd!! Mogą sobie podpisywać co chcą, a naród i tak tego nie będzie uznawał..., dopóki nie zostaną załatwione zgodnie z prawdą historyczną kwestie ludobójstwa na Wołyniu...i to nie na zasadzie jakiejś "pseudosymetryczności"...,one są i będą najważniejszymi niezałatwionymi sprawami w bilateralnych stosunkach!! Puste chciejstwo, niczego nie zmieni... Ukraina gloryfikująca bandziorów z UPA, a nie odwołująca się do przyjaciół Polski z UNDO, nie była nie jest i nie będzie Polakom do niczego potrzebna, a  wymianę handlową prowadzimy w całkiem przeciwnym kierunku...!!
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • uiuiu IP
   dlaczego on poza plecami Polakow robi konszachty z ukraincami ?
   Dodaj odpowiedź 1 1
     Odpowiedzi: 0
   • Przeciw IP
    Żałosna wizyta polskiego przydupasa w banderowskiej Ukrainie.
    Dodaj odpowiedź 6 2
      Odpowiedzi: 0
    • HENRY H-4 IP
     Prezydent RP Andrzej Duda przybył z wizytą na Ukrainę. W Kijowie, gdzie podpisał skandaliczną deklarację redukującą ukraińskie ludobójstwo na Polakach do rangi „konfliktu” i „politycznej represji” uroczyście przywitał się z ukraińskimi żołnierzami. Niestety, z ust Dudy padło banderowskie hasło, z którym na ustach, kilkadziesiąt lat temu, Ukraińcy mordowali Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Sława Ukrainii – wykrzyczał Duda. Herojam Sława – odpowiedzieli ukraińscy żołdacy. Podkreślam! Nawet przewodniczący ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowicz nie kryje faktu, że jest to pozdrowienie banderowskie, tj. ludobójców Polaków!

     Takich wnucząt od dziadka zbrodniarza z upa jak duda, należy tylko i wyłącznie PO wiesić zdrajcę bolszewickiego ustroju.
     Dodaj odpowiedź 2 1
       Odpowiedzi: 0
     • HENRY H-4 IP
      Prezydent RP Andrzej Duda przybył z wizytą na Ukrainę. W Kijowie, gdzie podpisał skandaliczną deklarację redukującą ukraińskie ludobójstwo na Polakach do rangi „konfliktu” i „politycznej represji” uroczyście przywitał się z ukraińskimi żołnierzami. Niestety, z ust Dudy padło banderowskie hasło, z którym na ustach, kilkadziesiąt lat temu, Ukraińcy mordowali Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Sława Ukrainii – wykrzyczał Duda. Herojam Sława – odpowiedzieli ukraińscy żołdacy. Podkreślam! Nawet przewodniczący ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowicz nie kryje faktu, że jest to pozdrowienie banderowskie, tj. ludobójców Polaków!

      Takich wnucząt od dziadka zbrodniarza z upa jak duda, należy tylko i wyłącznie PO wiesić zdrajcę bolszewickiego ustroju.
      Dodaj odpowiedź 0 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także