Bulwersująca grafika w "Gazecie Wyborczej". Reaguje SDP

Bulwersująca grafika w "Gazecie Wyborczej". Reaguje SDP

Dodano: 
Siedziba "Gazety Wyborczej"
Siedziba "Gazety Wyborczej" Źródło:PAP / Szymon Pulcyn
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydało oświadczenie przeciwko nadużywaniu wolności słowa poprzez profanację wizerunku Matki Bożej na łamach "Gazety Wyborczej".

Chodzi o grafikę jaka pojawiła się w "Wysokich Obcach", weekendowym dodatku do "GW", przedstawiającą wizerunek Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji z twarzą zasłoniętą maseczką z błyskawicą – symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i trzymającą czarną parasolkę, która była symbolem demonstracji przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.

"Wysokie Obcasy" szokują grafiką autorstwa Marty Frej

SDP: To prowokacja

W ocenie CMWP SDP "publikacja ta jest prowokacją, narusza prawo do wolności i poszanowania uczuć religijnych innych osób oraz jest publikacją łamiącą podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, jaką jest zasada szacunku i tolerancji oraz poszanowania ludzkiej godności oraz praw i nie mieści się w standardach zachowań obowiązujących media".

Jak napisano w oświadczeniu, "respektowanie norm etyki zawodowej jest konieczne podczas wykonywania każdej czynności związanej z dziennikarstwem, zarówno na etapie zbierania materiału, jego redagowania jak i samej publikacji. Wolność środków masowego komunikowania nie ma charakteru absolutnego i musi mieścić się w ramach wytyczonych zarówno przez akty prawne, jak i etykę dziennikarską, co wielokrotnie stwierdzano na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego oraz w analizach medioznawczych".

Nieprzypadkowy termin publikacji?

Za szczególnie bulwersujący uznano moment publikacji, podkreślając, że doszło do niej "tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, które dla chrześcijańskiego kręgu kulturowego są afirmacją życia od poczęcia, a dla wielu, także niewierzących ludzi, są okazją do poszukiwania zgody i porozumienia". "Opublikowana grafika z pewnością temu nie służy" – dodano.

CMWP SDP przypomina w tym kontekście zasady Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej, według których "publikowane przez dziennikarzy informacje lub opinie nie mogą przyczyniać się do wywoływania nienawiści lub uprzedzeń, a dziennikarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie ułatwiać szerzenia jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie geograficzne, społeczne lub etniczne, dyskryminacji rasowej, dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub z innych względów".

"Jest to podstawą zasady wolności słowa w demokratycznym państwie, do której przestrzegania zobowiązani są przedstawiciele wszystkich mediów" – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez dr Jolantę Hajdasz, dyrektor CMWP SDP.

Czytaj też:
Ujawniono finansowe powiązania Sorosa z Radą Europy

Źródło: CMWP SDP
Czytaj także