Nord Stream II i zagrożenie ze strony Rosji. Szef MSZ na Ukrainie

Nord Stream II i zagrożenie ze strony Rosji. Szef MSZ na Ukrainie

Dodano: 68
Szef MSZ Zbigniew Rau z wizytą roboczą w Kijowie
Szef MSZ Zbigniew Rau z wizytą roboczą w Kijowie / Źródło: MSZ/Sebastian Indra
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau złożył w czwartek wizytę roboczą w Kijowie.

– Celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić. Niepodległa i bezpieczna Ukraina jest niezbywalną częścią Europy opartej na fundamencie zasad Karty Paryskiej dla Nowej Europy, której 30. rocznicę podpisania niedawno obchodziliśmy – mówił szef MSZ po powrocie do Warszawy.

facebook

W Kijowie o Nord Stream II

Minister deklaruje, że Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz wypełnienia obietnicy Karty Paryskiej o stworzeniu prawdziwie nowej Europy. Polska wzywa wszystkich sygnatariuszy Karty do przestrzegania podjętych zobowiązań.

– W moich rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy na forum Trójstronnej Grupie Kontaktowej Leonidem Krawczukiem i wicepremierem ds. reintegracji terytoriów okupowanych Oleksijem Reznikowem omówiliśmy zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z finalizacji prac nad gazociągiem Nord Stream 2 oraz eskalacją sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i południu Ukrainy – wskazuje szef MSZ.

Zbigniew Rau zaznacza: – Widzimy wyraźnie, że projekt ten pozwala na synchronizowanie nacisków politycznych, gospodarczych i militarnych. Ten rurociąg, o ile zostanie uruchomiony, stworzy ewidentne i trwałe zagrożenie dla pokoju w Europie.

"Gotowość do poważnej debaty"

– Zgodziliśmy się, że narastanie obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach, powinno zostać uwzględnione w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy. W zależności od rozwoju wypadków, partnerzy Ukrainy muszą być gotowi do przeprowadzenia poważnej debaty o zakresie i kryteriach selektywnej współpracy z państwami depczącymi fundamentalne normy prawa międzynarodowego – przekazał szef dyplomacji po zakończeniu wizyty.

– W styczniu przyszłego roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE i będzie reprezentować wszystkie państwa członkowskie zainteresowane powstaniem nowej Europy i skutecznym wcielaniem w życie zasad Karty Paryskiej i Aktu Końcowego KBWE, opowiadające się za pokojowym rozstrzyganiem konfliktów, nieuciekaniem się do jednostronnego użycia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalnością granic oraz suwerennym prawem każdego narodu do swobodnego wyboru sojuszy i modelu rozwoju. Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom za potwierdzenie woli Ukrainy współpracy z Polską na rzecz wzmacniania pokoju i współpracy w Europie i wspólnego przeciwdziałania próbom wpływania na politykę państw europejskich przy pomocy nacisków, przy użyciu środków zarówno militarnych, jak i gospodarczych – przekazał Zbigniew Rau.

Czytaj też:
Wkrótce w Polsce będzie ponad 5 tys. km dróg szybkiego ruchu
Czytaj też:
"No jak to? Nie wie pan o tym?". Sośnierz nie ma wątpliwości: To odbyło się za wiedzą Kaczyńskiego

 68
Czytaj także