Senat chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN. Będzie projekt ustawy

Senat chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN. Będzie projekt ustawy

Dodano: 7
Senat RP
Senat RP / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Jak donosi Wirtualna Polska, w  Senacie jest przygotowywany projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Senatorowie chcą skorzystać z przysługującej im prerogatywy inicjatywy ustawodawczej i przedstawić projekt, który doprowadzi do likwidacji ID SN. Dyskutowano o tym w środę podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej Senatu.

Senacki projekt

Zmiany proponowane przez senatorów opozycji prowadzą do likwidacji ID. Jej kompetencje miałyby przejąć Izba Karna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Ich zdaniem obecna sytuacja w polskim sądownictwie wymaga "wyjścia z impasu", a nie konkretnych działań reformatorskich.

– Mamy do czynienia z projektem ustawy, który przywraca ład konstytucyjny w Polsce. (…) Zarzuty, jakie przedstawił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie tylko mają oparcie również w Konstytucji Rzeczpospolitej, ale są silniej gwarantowane przez Konstytucję, niż przez regulacje europejskie – stwierdził Kazimierz Ujazdowski z PO.

Z kolei senator PiS Jerzy Czerwiński wskazuje, że pyta dlaczego senacka Komisja Ustawodawcza miałaby wykonywać wyroku obcego trybunału. Polityk nawiązał do orzeczenia niedawnego TSUE, który spowodował zaostrzenie sporu na linii Bruksela - Warszawa.

Spór z KE i TSUE

Przypomnijmy, że d połowy lipca trwa konflikt prawny między Polską a organami unijnymi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujący sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa Unii.

Dzień wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że unijny trybunał nie ma prawa orzekać w zakresie organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Niedawno premier Morawiecki stwierdził, że Polska musi wypracować z Komisją Europejską kompromis dotyczący reformy polskiego sądownictwa. Szef polskiego rządu przyznał wcześniej, że Izba Dyscyplinarna SN nie do końca spełniła jego oczekiwania.

Przeciwko ustępstwom na rzecz Brukseli zdecydowanie sprzeciwiają się politycy Solidarnej Polski.

– TSUE wykracza poza kompetencje, które zostały przyznane temu organowi w ramach podpisanych traktatów – stwierdził niedawno Michał Wójcik.

Czytaj też:
Grodzki: Chcemy przygotować system wzorowany na II Rzeczypospolitej

Źródło: wp.pl
 7
Czytaj także