Zapora na granicy z Białorusią. Kiedy i za ile powstanie?

Zapora na granicy z Białorusią. Kiedy i za ile powstanie?

Dodano: 7
Ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy
Ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy / Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Koszt budowy zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy wyniesie 1,6 mld zł w ciągu dwóch lat. Inwestorem będzie komendant główny Straży Granicznej.

Koszt budowy bariery, służącej ochronie granicy państwowej z Białorusią to 1 mld 615 mln zł w ciągu dwóch lat wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt ten wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

"Skutki finansowe związane z budową bariery zostały skalkulowane w wysokości 1 615 mln zł na podstawie zebranego doświadczenia i uwarunkowań rynkowych w tym zakresie w następujących wielkościach: - budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł; - urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł" – czytamy w OSR.

Straż Graniczna z większym budżetem

Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki finansowe wysokości 1 115 mln zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

Skutki finansowe związane z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości nie są możliwe do jednoznacznego wyliczenia, ponieważ są one zależne, w szczególności, od liczby i wartości nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i długości odcinków granicy, na których zostanie zbudowana bariera – podano.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Inwestorem realizującym inwestycję będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

Czytaj też:
Szef Straży Granicznej: Musimy zadać sobie pytanie, czy to jest zbieg okoliczności
Czytaj też:
Imigranci siłowo forsowali granicę polsko-białoruską

Źródło: ISBnews
 7
Czytaj także