Komisja Europejska zamknęła postępowanie przeciw Polsce

Komisja Europejska zamknęła postępowanie przeciw Polsce

Dodano: 9
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu postępowania przeciwko Polsce ws. naruszeń regulacji unijnych w związku z przepisami dotyczącymi systemu emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego.

"Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu wszczętej 2 lipca 2018 r. sprawy o naruszenie systemu emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego (wprowadzoną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym)" – czytamy w komunikacie.

Chodziło o ustawę o Sądzie Najwyższym, która zakładała obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat, w tym pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ustawa zakładała wcześniejsze zakończenie sześcioletniej kadencji SN.

Zarzuty KE ws. emerytur sędziowskich

Mandat sędziów mógł być przedłużany decyzją prezydenta RP na trzy lata i jednorazowo odnowiony. KE zarzuciła brak ustalonych kryteriów dla decyzji prezydenta i brak możliwości sądowej kontroli tej decyzji. Uznała, że regulacja narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej, w tym nieusuwalności sędziów. I skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał ostateczne orzeczenie w tej sprawie (C-619/18). Trybunał orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. którzy zostali powołani do tego sądu przed wejściem w życie ustawy; po drugie, poprzez przyznanie prezydentowi RP swobody przedłużenia czynności sędziowskiej sędziów tego sądu poza nowo ustalony wiek emerytalny" – przypomniała Komisja.

Polska zmieniła swoje ustawodawstwo poprzez usunięcie kwestionowanego reżimu emerytalnego i nic nie wskazuje na to, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczy kwestionowane ustawodawstwo, nadal byli nim dotknięci. W konsekwencji sprawa ta została rozwiązana i w związku z tym Komisja postanowiła zamknąć sprawę – podano.

Czytaj też:
Rewolucja w Sądzie Najwyższym. Wyciekły szczegóły projektu PiS
Czytaj też:
KE zgadza się na postulaty Polski. Będą zmiany w prawie

Źródło: ISBnews
 9
Czytaj także