MS: Współpraca w sprawach karnych z Wielką Brytanią

MS: Współpraca w sprawach karnych z Wielką Brytanią

Dodano: 
Flagi Polski i Wielkiej Brytanii, zdjęcie ilustracyjne
Flagi Polski i Wielkiej Brytanii, zdjęcie ilustracyjne Źródło:X / MSZ RP
Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy dot. współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią.

Chodzi o możliwość ekstradycji obywateli polskich.

Konieczne było uzupełnienie przepisów, by umożliwić taką ekstradycję, zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 30 grudnia 2020 roku.

Relacje UE – Wielka Brytania

Przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię ekstradycja była prowadzona na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, którym zajmowały się organa sądowe krajów.

Po "Brexicie" obowiązująca dotąd umowa nie spełniała wskazanego kryterium, bo została zawarta przez Unię Europejską, a państwa do niej należące, w tym Polska, nie są jej stronami. Polska nie może również zawrzeć z Wielką Brytanią umowy dwustronnej, gdyż naruszyłoby to wyłączną kompetencję UE. Stąd konieczna jest zmiana przepisów – ustawa o wykonaniu umowy.

Ekstradycja obywatela RP

Zgodnie z art. 55 Konstytucji RP, ekstradycja obywatela polskiego jest dopuszczalna, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Polska jest członkiem.

Zdecydowano, że ustanowiona zostanie ogólna reguła, zgodnie z którą we współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią i Irlandią Północną stosowana będzie wspomniana umowa o handlu i współpracy. Jeśli natomiast pojawi się problem nieuregulowany w tej umowie, stosowane będą odpowiednio przepisy, które obowiązują w relacjach z krajami członkowskimi UE.

Jednoznaczne warunki

Projekt określa jednoznacznie warunki, kiedy obywatel polski może być wydany na podstawie nakazu aresztowania do Wielkiej Brytanii. Będzie to możliwe jedynie, gdy: czyn nie został popełniony na terytorium Polski ani na polskim statku wodnym lub powietrznym; dany czyn stanowił przestępstwo, według prawa polskiego lub stanowiłby według niego przestępstwo w razie popełnienia w Polsce.

Projekt trafi teraz do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Wiceminister sprawiedliwości: Konflikt w TK jest wewnętrzną sprawą Trybunału
Czytaj też:
"Lex Romanowski". Sejm uchwalił nowe narzędzie walki z przemocą domową

Źródło: PAP MediaRoom
Czytaj także