Projekt MON: Transseksualiści będą mogli służyć w wojsku

Projekt MON: Transseksualiści będą mogli służyć w wojsku

Dodano: 55
Wojsko
Wojsko Źródło: PAP / fot. Darek Delmanowicz
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt zmian w przepisach, zgodnie z którymi transseksualizm nie będzie już powodem do stwierdzenia niezdolności do służby wojskowej.

Dokument opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji to projekt nowego rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Miałoby ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2004 roku.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dostosowuje on przepisy do wytycznych raportu na temat Polski przygotowanego przez jeden z organów Rady Europy – Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI).

"Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia. Analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej - transseksualizm" – napisano w uzasadnieniu projektu MON.

Resort obrony podkreśla, że "niniejszy projekt eliminuje wskazany zapis i tym samym dostosowuje brzmienie rozporządzenia do wymogów Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz do regulacji zawartych w pozostałych przepisach dotyczących kwestii orzekania o zdolności do służby wojskowej".

Transseksualizm jest jednym z zaburzeń tożsamości płciowej, w którym identyfikacja płciowa nie zgadza się z płcią morfologiczną. Jak podkreśla portal Defence24, osoby transseksualne służą m.in. w niemieckiej Bundeswehrze.

Źródło: Defence24.pl
 55
Czytaj także