"Wolny rynek, to nie wolna amerykanka". Rząd przyjął projekt ws. franczyzy

"Wolny rynek, to nie wolna amerykanka". Rząd przyjął projekt ws. franczyzy

Dodano: 4
Marcin Warchoł
Marcin Warchoł Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Projekt przepisów dotyczących franczyzy, który opracował zespół powołany przez ministra Zbigniewa Ziobrę, przyjął w piątek rząd.

– Wolny rynek, to nie wolna amerykanka, musi być oparty na zasadach, które zapewniają jawności i przejrzystość. Opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o franczyzie gwarantuje jasne i równe zasady prowadzenia tego typu biznesów. To proobywatelski, proprzedsiębiorczy projekt – podkreślił minister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

– Franczyza to nie pańszczyzna. Winna gwarantować równość praw i franczyzodawcom, i franczyzobiorcom. Niestety, dotychczas tak nie było – przyznał dyrektor Marcin Sławecki, szef zespołu opracowującego projekt ustawy. – Zaproponowane przez nas zmiany prawne będą chronić małych i średnich przedsiębiorców, gwarantując im bezpieczeństwo – dodał.

Propozycja przepisów, konsultowana z organizacjami przedsiębiorców i przedstawicielami środowisk naukowych, zakłada uregulowanie zasad funkcjonowania franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej.

Koniec z oszustwami

Jasna definicja franczyzy ma pozwolić uniknąć dowolnych interpretacji przed sądem. – Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno dla wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców – podkreślił dyrektor Sławecki.

twitter

Nowe przepisy zobowiązywałyby franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze warunki umowy, nie później niż 14 dni przed jej podpisaniem. Projektowane rozwiązania ograniczają maksymalny okres zakazu konkurencji do roku od dnia rozwiązania umowy franczyzy, regulują kwestię terminów wypowiedzenia (gwarancja terminów wypowiedzenia w umowach na czas nieokreślony) oraz obejmują zagadnienie kar umownych i weksli (w tym weksli in blanco).

"Dzięki zawartym w projekcie rozwiązaniom wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej" – wskazuje resort.

Czytaj też:
Wszystko w rękach prezydenta. Senat poparł ustawę ws. in vitro
Czytaj też:
Najważniejsze zadania dla nowego rządu. Polacy zabrali głos

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Czytaj także