Ilu uchodźców z Ukrainy podjęło pracę?

Ilu uchodźców z Ukrainy podjęło pracę?

Dodano: 
Uchodźcy z Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy Źródło:Wikimedia Commons
Odsetek pracujących wśród uchodźców z Ukrainy wyniósł 62 proc. w lipcu 2023 r. wobec 65 proc. w listopadzie 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Pracę na stałe wykonywało 77 proc. migrantów przedwojennych i 36 proc. uchodźców w lipcu 2023 r.

"Podobnie jak w badaniu z września 2022 roku, utrzymuje się duża różnica pomiędzy uchodźcami, którzy przybyli od 2022 roku oraz wcześniejszymi imigrantami. Wśród imigrantów sprzed wojny 94 proc. stanowiły osoby pracujące w różnych formach, a w przypadku uchodźców wojennych było to 64 proc. W szczególności, wcześniejsi imigranci znacznie częściej pracowali na stałe (77 proc.) niż uchodźcy (36 proc.). Z drugiej strony w dalszym ciągu istotną część uchodźców stanowiły osoby bezrobotne – poszukujące pracy na cały etat lub na cześć etatu. W porównaniu z badaniem z września 2022 roku sytuacja na rynku pracy uchodźców wojennych z Ukrainy ustabilizowała się po początkowej znacznej poprawie pomiędzy majem i wrześniem 2022 roku" – czytamy w raporcie "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2023 roku. Raport z badania ankietowego".

Wśród uchodźców z Ukrainy wyraźnie lepiej na polskim rynku pracy radzą sobie mężczyźni niż kobiety, mężczyźni częściej pracują na stałe (44 proc. wobec 33 proc. wśród kobiet), a rzadziej są bezrobotni (15 proc. wobec 27 proc.).

Gdzie pracują uchodźcy?

"Wcześniejsi imigranci stosunkowo często pracowali w zawodach wymagających specjalistycznych kwalifikacji, choć nie wyższego wykształcenia. Odsetek ten był zbliżony do udziału osób deklarujących, że wykonują prace proste. Uchodźcy, którzy przyjechali i podjęli prace w Polsce okazali się przeciętnie osobami z relatywnie wysokim wykształceniem. Z tego powodu nieco częściej niż wcześniejsi imigranci pracowali w zawodach wymagających wyższych kwalifikacji. Z drugiej jednak strony zdecydowana większość uchodźców wykonywała jednak prace proste nie wymagające kwalifikacji" – czytamy dalej.

Około 21 proc. migrantów przedwojennych otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za pracę netto w Polsce do 3 000 zł, wśród pracujących uchodźców odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 48 proc., co wskazuje, że ich sytuacja ekonomiczna jest trudniejsza, podano także.

"Wynagrodzenia otrzymywane przez imigrantów w Polsce w zasadzie nie odzwierciedlają formalnego wykształcenia zdobytego na Ukrainie. Niezależnie od poziomu wykształcenia (wyższe, średnie, podstawowe) mediana wynagrodzeń netto otrzymywana w Polsce to nieco poniżej 3 500 zł. Badania wynagrodzeń ogółem w Polsce wskazują, że wynagrodzenia w Polsce są zróżnicowane w mikrofilmach i w większych firmach" – czytamy dalej.

Świadczenia społeczne

Uzupełnieniem budżetów domowych części migrantów są polskie świadczenia społeczne, z których korzysta 31% migrantów przedwojennych i 53 proc. uchodźców, podał NBP.

"Najczęściej wskazywanym świadczeniem jest program 500 plus. Korzysta z niego 44 proc. uchodźców oraz 28 proc. migrantów przedwojennych" – czytamy dalej.

Badanie ankietowe migrantów z Ukrainy odbyło się w okresie od 8 maja 2023 r. do 7 lipca 2023 r. Badanie zrealizowano w każdym z województw w co najmniej czterech spośród ośmiu wyszczególnionych kategorii miejsc (np. w firmach, w urzędach, puntach zbiorowego zakwaterowania). W każdym z tych miejsc odsetek respondentów nie przekroczył 30%. Łącznie zebrano 3658 ankiet.

Czytaj też:
Kułeba rozbrajająco szczery: Ukraina nie ma "planu B"
Czytaj też:
Generał: To przyspieszy koniec wojny

Opracował: Jan Fiedorczuk
Źródło: ISBnews
Czytaj także