KrajPowstanie Wielkopolskie i Polski Sejm Dzielnicowy. W Sejmie otwarto wyjątkową wystawę

Powstanie Wielkopolskie i Polski Sejm Dzielnicowy. W Sejmie otwarto wyjątkową wystawę

Sejm RP
Sejm RP / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Dodano
"Na drodze do niepodległości. Polski sejm dzielnicowy w Poznaniu (1918)” oraz „Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!” to tytuły dwóch wystaw otwartych w Sejmie. Udział w wernisażu wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowego.

Wystawę zorganizował wojewoda wielkopolski razem z Archiwum Państwowym w Poznaniu i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann powiedział podczas otwarcia, że ekspozycje to "preludium" do obchodów setnej rocznicy wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego.

Wystawę „Na drodze do niepodległości. Polski sejm dzielnicowy w Poznaniu (1918)” przygotowano w 100-lecie obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który skupił ponad tysięczną reprezentację Polaków zamieszkałych na terenie Rzeszy Niemieckiej. To wówczas po raz pierwszy w historii Polski kobiety uzyskały prawa wyborcze i z nich skorzystały. Sejm wypowiedział się w najistotniejszych sprawach Polaków i odradzającego się Państwa Polskiego, powołał Naczelną Radę Ludową, która wyłoniła swój Komisariat. To on przejął władzę po wybuchu Powstania Wielkopolskiego i doprowadził do zjednoczenia z innymi ziemiami polskimi.

Z kolei ekspozycja „Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!” prezentuje wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Rozkazy te są częścią zachowanego w niewielkim fragmencie zespołu archiwalnego „Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu z lat 1919 - 1920”. Zawierają informacje o organizacji polskich sił zbrojnych, gdy mimo zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. i klęski wojennej Niemiec oraz powstania niepodległego państwa polskiego na terenie byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego, ziemie zaboru pruskiego nadal należały do Rzeszy i były zarządzane przez niemiecką administrację. Archiwalia te są nielicznymi zachowanymi źródłami historycznymi z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918 - 1919, gdyż bardzo wiele z nich spłonęło w styczniu 1945 r. wraz z gmachem Archiwum Rzeszy Kraju Warty w Poznaniu. Zachowane rozkazy dzienne w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

/ Źródło: sejm.gov.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także