Kultura i społeczeństwo„MŁODZI DLA POLSKI – POLSKA DLA MŁODYCH”

„MŁODZI DLA POLSKI – POLSKA DLA MŁODYCH”

„MŁODZI DLA POLSKI – POLSKA DLA MŁODYCH”
„MŁODZI DLA POLSKI – POLSKA DLA MŁODYCH”
Dodano

"Nie chcemy wyjeżdżać z Polski, by żyć godnie i szczęśliwie. Przygotowaliśmy konferencję, by wziąć odpowiedzialność za to w jaki sposób diagnozuje się problemy młodego pokolenia i jakich należy szukać sposobów na ich rozwiązanie" - mówi Sebastian Kaleta, Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, które zaprasza Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w sobotę 25 maja na godz. 10.00.

To będzie próba zdiagnozowania istotnych problemów społecznych dotyczących młodych ludzi w Polsce, a także refleksja nad tym, czy i jakie są sposoby ich rozwiązania. Wśród tych zagadnień wymienić można wchodzenie na rynek pracy, zakładanie rodziny, emigracja czy partycypacja w życiu publicznym. Są to niezwykle ważne tematy, ponieważ brak odpowiednich działań wiązać się będzie z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Sekretarz Stanu w MPiPS dr hab. Jacek Męcina, były rektor SGH, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator PO dr hab. Marek Rocki, prof. Piotr Gliński z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Młodzi dla Polski to powstała w 2012 roku organizacja na Uniwersytecie Warszawskim, która za cel stawia sobie aktywizację społeczności akademickiej w sferze społecznej. Promuje patriotyzm i konserwatyzm poprzez organizację debat, konferencji naukowych oraz projektów kulturalnych.

Agenda konferencji

9.30 - 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 – Otwarcie konferencji i powitanie przez organizatorów

10.15 - 10.45 – Wykład otwierający

10.45 - 12.45 - Panel 1 - Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?

Dr hab. Marek Rocki, prof. SGH - przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator RP;

Dr hab. Jacek P. Męcina – wiceminister, sekretarz stanu – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dr Jerzy Surma - Szkoła Główna Handlowa, w latach 2011-2012 visiting scholar w Harvard Business

School;

Piotr Müller – przewodniczący Parlamentu Studentów RP;

Moderator: Mateusz Mrozek – Parlament Studentów RP, Parlament Studentów UW.

12.45 - 13.00 – przerwa kawowa

13.00 - 15.00 - Panel 2 - Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?

Jacek Sapa - Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny;

Bartosz Marczuk – publicysta - Rzeczpospolita;

Dorota Łosiewicz – publicystka – Sieci;

Dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji UW;

Moderator: Mateusz Matyszkowicz – Teologia Polityczna.

15.00 - 16.00 - przerwa obiadowa

16.00 - 18.00 - Panel 3 - Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków.

Prof. Piotr Gliński – Instytut Filozofii i Socjologii PAN;

Dr Michał Łuczewski – Instytut Socjologii UW, Centrum Myśli Jana Pawła II;

Dr Tomasz Żukowski – Instytut Polityki Społecznej UW;

Dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Moderator: Piotr Pałka – redaktor naczelny Rebelya.pl

18.00 - 18.30 - Zakończenie

Więcej informacji na fanpage'u Stowarzyszenia Młodzi dla Polski - Polska dla Młodych : www.facebook.com/MlodziDlaPolski

Czytaj także

 0

Czytaj także