Prezes ZUS: Pobieramy składki

Prezes ZUS: Pobieramy składki

Dodano: 15
Prezes ZUS prof. Gertruda Uscińska
Prezes ZUS prof. Gertruda Uscińska / Źródło: YouTube / Klub Ronina
W 2060 roku na jedną osobę aktywną zawodowo będzie przypadała jedna nieaktywna – mówi prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z Józefem Orłem.

Szefowa ZUS wzięła udział w cyklu rozmów Klubu Ronina zatytułowanym: "Wokół polskich spraw. Diagnoza węzłowych problemów społecznych 2020+". Zagadnienie omówione w najnowszym odcinku brzmiało: Czarna demograficzna dziura. Co robić na dekadę przed zapaścią?.

Prof. Uścińska wskazała, że wyzwania stojące przed systemem ubezpieczeń społecznych dotyczą przede wszystkim sytuacji demograficznej. Podkreśliła, że w obecnej sytuacji należy je uznać za priorytetowe.

– W ubiegłym roku pobraliśmy prawie 300 miliardów składek – najwięcej oczywiście do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ale także do NFZ, czy Funduszu Pracy. To jest sporo ponad 60 proc. równowartości wpływów do budżetu państwa. Odpowiadamy więc w pierwszej kolejności za optymalizację zasad poboru składek. To one decydują o możliwości pokrycia bieżących wydatków na emerytury, renty i zasiłki. Systemy świadczeniowe są skonstruowane w państwie w ten sposób, że jest to system redystrybucji, a więc pobieramy podatki, składki, i muszą one wystarczać na wypłaty świadczeń albo musimy umieć prawidłowo ustalić udział budżetu państwa w postaci dotacji czy też subwencji – mówiła Uścińska.

Prof. Uścińska: Sytuacja demograficzna jest złożona i trudna

Prawnik podkreśliła, że ZUS opracowuje analizy krótko i długoterminowe w kontekście funkcjonowania systemu emerytalnego w przyszłości. – Patrzymy na system emerytalny z punktu widzenia pewnych założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, ale także z punktu widzenia zmieniającej się pozycji obywateli na rynku pracy – tłumaczyła profesor.

– Sytuacja demograficzna jest złożona i trudna. Mamy brak poprawy dzietności tj. wskaźnik 1,44, a minimum to 2.0, żeby była zastępowalność. W tej chwili mamy cztery osoby aktywne zawodowo na jedną nieaktywną. W 2060 roku to będzie raptem jeden do jednego albo nawet ten wskaźnik jeszcze się pogorszy jeśli nie nastąpi poprawa sytuacji demograficznej – powiedziała prezes ZUS. Dodała, że potrzebna jest większa aktywizacja zawodowa kobiet. – Ogromnym kapitałem są także osoby z niepełnosprawnościami. Rynek pracy musi się o nie bardziej postarać – oceniła.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

Czytaj też:
Palade: Wybory w 2015 roku to była zasadnicza rozgrywka
Czytaj też:
Prof. Modzelewski: Dokonano czegoś na granicy samobójstwa historycznego

Źródło: YouTube Klub Ronina
 15
Czytaj także