Tragiczne dzieje zamku w Grodnie

Tragiczne dzieje zamku w Grodnie

Dodano: 
Stary zamek w Grodnie
Stary zamek w Grodnie Źródło:Wikipedia / Liashko, CC BY-SA 4.0
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej. Zamek w Grodnie nad Niemnem to żywa księga i kronika dawnej Rzeczypospolitej.

Wzniesiony w początkach XV w. jako gotycka, kamienno- ceglana budowla z pięcioma wieżami, składał się tak naprawdę z dwóch twierdz. Drugą był Zamek Dolny – znajdujący się na miejscu obecnego Nowego, gdzie powstał dom królewski. Była to wówczas jedna z głównych rezydencji książąt litewskich i zarazem władców polskich. Podobnie jak inne zamki i pałace była wielokrotnie przebudowywana, burzona i zdobywana. Podupadający zamek zyskał nowy blask za sprawą Stefana Batorego, który w czasie wojen z Moskwą w latach 1577–1582 uczynił z niego swoją główną rezydencję i przebudował twierdzę w stylu manierystycznym, zaopatrując ją nawet w wodociągi.

Artykuł został opublikowany w 39/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także