Europa bez rozumu
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Europa bez rozumu

Dodano: 
Flaga Unii Europejskiej przed siedzibą Europejskiego Banku Centralnego
Flaga Unii Europejskiej przed siedzibą Europejskiego Banku Centralnego Źródło: PAP / RONALD WITTEK
W RZECZY SAMEJ | Wydaje się, że pierwszym obowiązkiem państwa jest zapewnić ochronę swojego terytorium.

Wydaje się, że pierwszym obowiązkiem związku państw, którym jest Unia Europejska, powinno być zatem skuteczne zwalczanie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niekontrolowana i coraz większa fala imigracji z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

Wszystkie dotychczasowe doświadczenia pokazują, że napływ setek tysięcy migrantów prowadzi do dekompozycji społeczeństw, do wzrostu przestępczości, upadku gospodarek i radykalnego obniżenia poziomu życia. Co więcej, kwestia ta mogłaby, gdyby politycy europejscy faktycznie chcieli, zostać rozwiązana. Tymczasem dzieje się dokładnie odwrotnie. Ten problem, właśnie podstawowy i najważniejszy, jest przez elity unijne lekceważony i pomijany. Zamiast tego Unia wykorzystuje swoje instytucje do walki z tym, na co wpływ ma bardzo ograniczony,

Całość dostępna jest w 17-18/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także