Weź kredyt, walcz o klimat!
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Weź kredyt, walcz o klimat!

Dodano: 
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / Lech Muszyński
KONSTYTUCJA WOLNOŚCI || Na początek kilka cytatów:

Promowanie ekologicznej mobilności jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, a budynki mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu niezbędnej infrastruktury nie tylko do ładowania pojazdów elektrycznych, ale również dla rowerów. Przejście na aktywną mobilność, taką jak jazda na rowerze, może znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z transportu. W związku ze wzrostem sprzedaży rowerów z napędem elektrycznym i innych typów pojazdów kategorii L oraz w celu ułatwienia instalacji punktów ładowania na późniejszym etapie w nowych budynkach mieszkalnych należy wymagać wbudowanego okablowania dla tych pojazdów, a w przypadku, gdy jest to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, należy wymagać wbudowanego okablowania lub infrastruktury kanałowej w budynkach mieszkalnych poddawanych znaczącej renowacji. Jak określono w Planie w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., zwiększenie udziału czystego i wydajnego transportu prywatnego i publicznego, takiego jak transport rowerowy, radykalnie zmniejszy zanieczyszczenie powodowane przez transport i przyniesie znaczne korzyści obywatelom i społecznościom. Brak miejsc parkingowych dla rowerów, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, jest poważną barierą dla upowszechnienia ruchu rowerowego. Wymogi unijne i krajowe kodeksy budowlane mogą skutecznie pomagać w przejściu na czystszą mobilność, dzięki zawartym w nich wymogom dotyczącym minimalnej liczby miejsc parkingowych dla rowerów, a budowa miejsc parkingowych dla rowerów i związanej z nimi infrastruktury na obszarach, gdzie rowery są rzadziej wykorzystywane, może prowadzić do zwiększenia ich wykorzystania.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także