Wielki cenzor Adam Bodnar

Wielki cenzor Adam Bodnar

Dodano: 
Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny
Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Źródło:PAP / Paweł Supernak
Notatnik malkontenta I Ministerstwo Sprawiedliwości wysmażyło w końcu hołubiony przez swojego lewicowego zwierzchnika projekt penalizujący „mowę nienawiści”.

Do katalogu zachowań ujętych w artykułach 53, 119, 256 i 257 Kodeksu karnego dodano niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i „tożsamość płciową”. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że ten przepis – gdyby wszedł w życie – oznaczałby radykalne i drastyczne ograniczenie wolności słowa oraz debaty, a przede wszystkim pojawienie się efektu mrożącego. Efekt mrożący to faktyczna autocenzura: obywatele, obawiając się konsekwencji prawnych, sami ograniczają własną swobodę wypowiedzi.

Artykuł został opublikowany w 15/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także