Niech Polska żyje!
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Niech Polska żyje!

Dodano: 
Dziecko podczas Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem "Wspólnie brońmy rodziny"
Dziecko podczas Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem "Wspólnie brońmy rodziny" Źródło:PAP / Leszek Szymański
#Warto I Aborcja nie jest tematem zastępczym. Wiedzą o tym ci, którym na sercu leży kwestia ładu moralnego w Polsce.

Wie to też Parlament Europejski, który śmiertelnie poważnie (w całym ponurym tego słowa znaczeniu) wzywa rządzącą w Polsce większość do szybszego procedowania ustaw uchylających prawną ochronę życia. Owszem, politycy wykorzystują spór o aborcję do huśtania emocjami społecznymi. Ale napięcie, które budzi sprawa aborcji, dowodzi, że mamy do czynienia z kwestią fundamentalną – życia i śmierci. Aborcja nie jest bowiem kwestią jakiegoś poglądu czy światopoglądu.

Artykuł został opublikowany w 15/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także