Prof. Piotrowski: Nie jesteśmy sługami traktatów i Parlamentu Europejskiego

Prof. Piotrowski: Nie jesteśmy sługami traktatów i Parlamentu Europejskiego

Dodano: 
Prof. Ryszard Piotrowski
Prof. Ryszard Piotrowski Źródło:PAP / Leszek Szymański
Im prędzej zrozumiemy, że nie jesteśmy sługami traktatów i Parlamentu Europejskiego, tym lepiej dla Europy – uważa prof. Ryszard Piotrowski.

Prof. Ryszard Piotrowski został zapytany w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność", jakie główne zagrożenia związane z wprowadzaniem Zielonego Ładu dostrzega na gruncie prawnym.

Konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał na zagrożenia dla tożsamości prawa oraz tożsamości Unii Europejskiej i Polski. Jak przypomniał, zgodnie z polską konstytucją podstawą prawa jest dialog. – Prawa europejskie są niezrozumiałe i coraz bardziej odległe od rzeczywistych potrzeb obywateli Europy – zauważył.

"Im prędzej to zrozumiemy, tym lepiej dla Europy"

– Zagrożeniem związanym z realizacją polityki klimatycznej (...) jest przekonanie, że my, Europejczycy, nie jesteśmy panami traktatów, ale podwładnymi Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. I mamy im podlegać niezależnie od tego, jakie są nasze przekonania, potrzeby i wartości – powiedział prof. Ryszard Piotrowski. – Im prędzej zrozumiemy, że my, Europejczycy, nie jesteśmy sługami traktatów i Parlamentu Europejskiego oraz Rady, tym lepiej dla Europy – dodał.

Prof. Piotrowski był również dopytywany, czy realizacja założeń Zielonego Ładu jest zgodna z polską konstytucją. – W artykule 5 naszej konstytucji stanowimy, iż Rzeczpospolita zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Unijna polityka klimatyczna w obecnym kształcie jest sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ zagraża ogólnemu rozwojowi gospodarczemu, a tym samym bezpieczeństwu obywateli – wyjaśnił konstytucjonalista z UW.

Zielony Ład. UE wycofa część wymogów dla rolników

Rada UE zgodziła się na przegląd niektórych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w odpowiedzi na zgłaszane przez rolników w ostatnich miesiącach postulaty związane z Zielonym Ładem. Przegląd dotyczy niektórych elementów rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR oraz rozporządzenia w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (rozporządzenie horyzontalne). Stanowi odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się w pierwszym roku wdrażania nowej WPR.

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie ogólnego przepisu umożliwiającego państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych i ukierunkowanych odstępstw od niektórych wymogów warunkowych w przypadku nieprzewidzianych warunków klimatycznych, które uniemożliwiają rolnikom ich przestrzeganie. Raz do roku państwa członkowskie będą musiały informować o takich odstępstwach.

Czytaj też:
Dr Bartoszewicz: Zielony Ład jest ideą paraliżującą społeczeństwo i gospodarkę
Czytaj też:
Kempa: Nawet pół miliona osób może stracić pracę

Źródło: Tygodnik Solidarność
Czytaj także