Papież Franciszek: Jezus powierzył nam Maryję jako Matkę, a nie jako współodkupicielkę

Papież Franciszek: Jezus powierzył nam Maryję jako Matkę, a nie jako współodkupicielkę

Dodano: 37
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / ANGELO CARCONI
Papież Franciszek powiedział w środę, że Jezus powierzył nam Maryję Dziewicę jako Matkę, a "nie jako współodkupicielkę".

Przemawiając na audiencji generalnej 24 marca, papież powiedział, że chociaż chrześcijanie zawsze nadawali Maryi piękne tytuły, ważne jest, aby pamiętać, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem.

Papież przemawiał podczas audiencji generalnej na temat tego, czy Kościół powinien wydać dogmatyczną definicję, ogłaszającą Maryję "Współodkupicielką", na cześć jej roli w zbawieniu ludzkości.

"Jezus rozszerzył macierzyństwo Maryi na cały Kościół, powierzając ją swemu ukochanemu uczniowi na krótko przed śmiercią na krzyżu" – zauważył papież.

"Od tego momentu wszyscy zostaliśmy zgromadzeni pod jej płaszczem, jak pokazano na niektórych średniowiecznych freskach lub obrazach. Nawet pierwsza łacińska antyfona – sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix – mówi, że Jezus nas wszystkich powierzył Maryi ale jako Matcie, a nie jako bogini, nie jako współodkupicielce".

"Prawdą jest, że chrześcijańska pobożność zawsze nadawała jej piękne tytuły, tak jak dziecko nadaje je swojej mamie: ile pięknych rzeczy mówią dzieci o swojej mamie, którą tak bardzo kochają! Ile pięknych rzeczy" – kontynuował Papież.

"Ale musimy być ostrożni: to, co Kościół, święci mówią o Niej, te piękne rzeczy na temat Maryi, niczego nie pomniejsza jedynego Odkupienia Chrystusa. On jest jedynym Odkupicielem. [Tytuły Maryi] Są wyrazem miłości dziecka do swojej mamy, ale niektóre są przesadzone." - kontynuował Papież

Papież wygłosił przemówienie poświęcone modlitwie w komunii z Maryją w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Przemówienie było częścią jego cyklu katechez na temat modlitwy, które rozpoczął w maju i wznowił w październiku po dziewięciu przemówieniach na temat uzdrowienia świata po pandemii.

Czytaj też:
Papież tnie pensje kardynałów
Czytaj też:
Raport Legionistów Chrystusa w sprawie wykorzystywania seksualnego

Źródło: CatholicNewsAgency.com / DoRzeczy.pl
 37
Czytaj także