Rezygnacja ze zbawienia

Rezygnacja ze zbawienia

Dodano: 1
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło: PAP / MAURIZIO BRAMBATTI
PAWEŁ CHMIELEWSKI I Na skutek działań papieża katolicyzm jawi się jako coraz bardziej nakierowany na budowę przyszłości tego świata opartej na dobrobycie i powszechnej szczęśliwości. Jednego brakuje za to coraz bardziej: wyraźnej perspektywy zbawienia.

Wśród osób, które wywarły największy wpływ na pontyfikat Franciszka, znajduje się zmarły w 2012 r. arcybiskup Mediolanu, kard. Carlo Maria Martini. Rozmawiając w 2009 r. z austriackim jezuitą Georgiem Sporschillem, Włoch przedstawił radykalnie zeświecczoną wizję posłannictwa Jezusa Chrystusa. Czerpiąc ze studni teologii wyzwolenia, Martini mówił: „[Jezus] był niezwykle głęboko oddany sprawiedliwości i chciał zmienić świat. [...] Sprawiedliwość oznacza bycie aktywnym i przejście do działania na rzecz wspólnotowego życia, w którym wszyscy ludzie żyją w pokoju. Sprawiedliwość musi pilnować, czy prawo, tak jak jest formułowane, pozwala wszystkim ludziom mieć dobre życie. Jezus oddał swoje życie za sprawiedliwość. […] Jezus obudził najgłębszą siłę biednych i uczynił z tego kwestię polityczną. Polityczna strategia Jezusa zaczyna się wtedy, kiedy dostrzega potrzeby ludzi. […] Życie Jezusa ma swój punkt szczytowy na krzyżu. Za swoje aktywne zaangażowanie zapłacił życiem”.

Artykuł został opublikowany w 20/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także