27 września. Kościół wspomina św. Wincentego a Paulo

27 września. Kościół wspomina św. Wincentego a Paulo

Dodano: 
św. Wincenty a Paulo
św. Wincenty a Paulo Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
Św. Wincenty a Paulo jest patronem dzieł miłosierdzia w Kościele, organizacji charytatywnych, kleru, ale również szpitali i więźniów.

Wincenty a Paulo pochodził z Francji. Urodził się 24 kwietnia 1581 roku w biednej rodzinie. Miał pięcioro rodzeństwa. Choć dzieciństwo spędził pomagając rodzicom w gospodarstwie, Wincenty był bardzo pogodnym chłopcem. Pomagał przy wychowaniu młodszego rodzeństwa.

Edukacja i kapłaństwo św. Wincentego a Paulo

Rodzice Wincentego marzyli, aby chłopiec miał w przyszłości lepsze życie. W wieku 14 lat został wysłany do szkoły franciszkanów w Dax. Opłacał szkołę za pieniądze, które zarobił udzielając korepetycji. W późniejszym wieku podjął studia teologiczne w Tuluzie. Mając 19 lat został kapłanem. Po ukończeniu studiów w Tuluzie, Wincenty kontynuował naukę w Rzymie i w Paryżu. Tam ukończył studia licencjackie z prawa kanonicznego.

W czasie podróży z Marsylii do Narbonne, Wincenty został wzięty do niewoli do Tunisu. W ciągu dwóch lat miał czterech panów. Ostatniego z nich udało mu się nawrócić. Razem ze swoim panem Wincenty uciekł do Europy. Wincenty dalej kształcił się w Rzymie, jednak papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji na dwór Henryka IV. Tam został kapelanem królowej Katarzyny de Medicis. Dodatkowo królowa mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.

W pewnym okresie życia, Wincenty przeżywał poważny kryzys wiary. Dopiero w latach 1608-1620 zaczęło zmieniać się jego myślenie na temat posługi kapłańskiej. W tym czasie spotkał m.in. ks. Pierre'a de Berrulle'a. To on pomógł mu zrozumieć, jak wielkie znaczenie ma posługa kapłańska. Wincenty wiele zawdzięczał również św. Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal.

Św. Wincenty posługuje ubogim

Jego podejście do posługi kapłańskiej zmieniło się w 1617 roku, kiedy Wincenty został wezwany do umierającego człowieka. Chory był szanowany przez ludzi i uważany za pobożnego. Na łożu śmierci miał wyznać, że nie był taki, za jakiego go uważano. Cale zdarzenie miało miejsce w uroczystość Nawrócenia św. Pawła. To doświadczenie mocno wpłynęło na Wincentego. Odtąd postanowił on służyć ubogim. Złożył nawet Bogu ślub poświęcenia się ubogim.

Posługując ubogim, św. Wincenty zgromadził wokół siebie kilku kapłanów. I tak, w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy - lazarystów. Wincenty, chcąc dobrze przygotowywać do kapłaństwa, powoływał seminaria duchowe. Utworzył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które opiekowały się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, kalekami.

Wincenty a Paulo zmarł w 1660 roku, mając 79 lat. To był czas, kiedy jego misjonarze byli już w większości europejskich krajów. Wincenty został błogosławiony w 1729 roku przez papieża Benedykta XIII. Jego kanonizacja odbyła się w 1737 roku za pontyfikatu Klemensa XII.

Modlitwa do św. Wincentego a Paulo – Patrona wszystkich Dzieł Miłosierdzia

O Chwalebny św. Wincenty,
niebieski Patronie Wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia
i Ojcze wszystkich nieszczęśliwych,
któryś za życia nie odsunął nikogo z uciekających się do Ciebie:
wejrzyj na liczne nieszczęścia, które niestety, przygniatają nas
i przybądź nam z pomocą;
uproś u Pana Boga ubogim wsparcie,
chorym ulgę, zasmuconym pocieszenie,
opuszczonym opiekę, bogatym miłość dla ubogich,
grzesznikom nawrócenie, kapłanom gorliwość,
Kościołowi pokój i narodom zgodę,
zbawienie ludziom.
Niechaj wszyscy doznają skutków litościwego orędownictwa Twego,
tak abyśmy wsparci przez Ciebie w nędzach tego życia, mogli się połączyć z Tobą w niebie,
gdzie nie będzie ani smutku, ani boleści,
ale radość i wesele w większej szczęśliwości.

Amen

Czytaj też:
Top 10 świętych kobiet, które mogą być wzorem w codziennym życiu
Czytaj też:
Koronka na Ulicach Miast Świata. Już 28 września o godz. 15:00

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także