Dziś uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Dziś uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Dodano: 5
Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus
Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna / Guido Reni
W tym roku, wyjątkowo uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 20 marca.

Św. Józef – Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Pismo Święte niewiele mówi nam o św. Józefie. Niemniej jednak jego imię w Ewangeliach pada aż 14 razy. Co ciekawe, Ewangeliści nie zanotowali ani jednego słowa, które wypowiedział św. Józef. Z tego powodu ten wielki święty nazywany jest człowiekiem czynu. Wiele informacji o tym wielkim świętym znajduje się jednak w apokryfach. Np. w Protoewangelii Jakuba czy Ewangelii Tomasza. Wiele z nich to legendy, które opowiadają o życiu, rodzinie i pracy św. Józefa.

Z samych Ewangelii dowiadujemy się m.in. o pochodzeniu Józefa, który był przodkiem króla Dawida. Pisze o tym Ewangelista Mateusz. Mimo swojego pochodzenia, Józef nie był majętnym człowiekiem. Pracował jako cieśla i w ten sposób utrzymywał swoją rodzinę: Maryję i Jezusa. Choć wiadomo, że Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego i w taki też sposób porodziła, to jednak według prawa żydowskiego Józef był ojcem Jezusa, gdyż poślubił Maryję.

Po tym, jak Józef dowiedział się o tym, że Maryja spodziewa się dziecka, mimo wielu wątpliwości zaopiekował się Maryją i Jezusem. Podczas snu został pouczony przez anioła o niepokalanym poczęciu Maryi. Ostatnia wzmianka w Piśmie Świętym o św. Józefie to pielgrzymka św. Rodziny do Jerozolimy, gdy 12-letni Jezus został w świątyni. Św. Józef jest patronem dobrej śmierci. Być może dlatego, że uważa się, że miał on najpiękniejszą śmierć z możliwych, ponieważ w w ostatnich dniach i w chwili śmierci byli przy nim Jezus i Maryja.

Kult św. Józefa

Imię św. Józefa zostało wpisane do Kanonu Rzymskiego przez papieża Jana XXIII. Ten sam papież w 1961 roku wydał również list apostolski, w którym zachęca do odnowienia nabożeństwa do św. Józefa. Imię tego świętego w 1726 roku pojawiło się również w Litanii do Wszystkich Świętych.

Papież Leon XIII wydał encyklikę "Quamquam pluries"i była to pierwsza w historii Kościoła encyklika o św. Józefie. Z kolei papież Pius X zatwierdził Litanię do św. Józefa i zezwolił na jej publiczne odmawianie. Ojciec Święty dodał przy tym dodatkowe wezwanie w litanii: "Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego".

Uroczystość św. Józefa

Po raz pierwszy wspomnienie liturgiczne św. Józefa obchodzono w IV wieku w Jerozolimie, w klasztorze św. Saby. W Kościele Zachodnim święto św. Józefa po raz pierwszy odnotowano w VIII wieku. Pierwsza wzmianka mówi o dniu 20 marca jako wspomnieniu św. Józefa, natomiast wzmianki z X wieku wskazują na 19 marca. W wieku XIII w Austrii pojawiło się pierwsze pełne oficjum kanoniczne. W XIV wieku serwici, franciszkanie i karmelici postanowili co roku obchodzić pamiątkę św. Józefa.

Papież Sykstus IV wprowadził święto św. Józefa do mszału rzymskiego i do brewiarza. Było to w XV wieku. W XVII wieku, a dokładnie w 1621 roku papież Grzegorz XV rozszerzył to święto na cały Kościół powszechny. Kolejny wzrost czci ku św. Józefowi nastąpił w XIX wieku. Wówczas przełożeni ponad 40 zakonów wystosowali prośbę do papieża, by ustanowić św. Józefa patronem Kościoła. Do prośby tej przychylił się Pius IX. 10 września 1847 roku wprowadził święto Opieki św. Józefa. Przypadało ono na III Niedzielę Wielkanocy.

Papież Pius X przeniósł święto Opieki św. Józefa na drugą środę po Wielkanocy, zmieniając jednocześnie jego nazwę na: świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy, Patrona Kościoła Powszechnego. Święto zostało zniesione przez Piusa XII. W zamian w 1956 roku pojawiło się nowe święto tej samej klasy: św. Józefa, Pracownika. Pprzypada ono 1 maja. Trzynaście lat później obniżono jednak rangę tego święta i jest ono tylko wspomnieniem liturgicznym. Św. Józef jako Patron Kościoła Świętego czczony jest właśnie 19 marca. Wtedy też czczimy go jako Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Dlaczego uroczystość św. Józefa przypada 20 marca?

Choć tradycyjnie, w kalendarzu liturgicznym Uroczystość św. Józefa przypada 19 marca to jednak w 2023 roku jest wyjątek. W tym roku uroczystość ta została przeniesiona na poniedziałek 20 marca. Wynika to z faktu, że 19 marca przypada IV Niedziela Wielkiego Postu. Jest to Niedziela Lætare, co po łacinie oznacza "Cieszcie się".

Na mocy dekretu wydanego przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2003 r., w Polsce wierni nie są zobowiązani, by w uroczystość św. Józefa uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Uroczystość św. Józefa świętem wszystkich ojców?

Centrum Życia i Rodziny podejmuje działania, by Dzień Ojca, który w Polsce obchodzony jest 23 czerwca, przenieść na 19 marca, czyli uroczystość św. Józefa. – Wszyscy mężczyźni, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, od wyznawanej wiary powinni się inspirować postacią św. Józefa – uważa prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Jego zdaniem św. Józef jest wzorem do naśladowania w dobie obecnego kryzysu męskości.

Fundacja rozpoczęła incjatywę "Dzień Ojca na nowo!" i przekazała do Sejmu ponad 74 tys. podpisów poparcia projektu ustanowienia Dnia Ojca właśnie w dniu 19 marca. Obecnie w tym dniu Dzień Ojca świętują m.in Włochy, Chorwacja czy Portugalia.

– Potrzebujemy wokół siebie zaangażowanych ojców, mężów, mężczyzn odpowiedzialnych i dojrzałych, którzy będą mogli zaopiekować się rodzinami, wziąć za nie odpowiedzialność. (…) Wierzymy, że św. Józef może umocnić ojców w postawie odpowiedzialności, dojrzałości, podejmowania powołania, jakim jest ojcostwo – wskazała Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny.

Modlitwa do Świętego Józefa papieża Leona XIII

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Czytaj też:
Zachęta do przemocy wobec katolików. Haniebny wyrok poznańskiego sądu
Czytaj też:
Tezy polskich geopolityków mogą być niebezpieczne? Gac poleca nowe "Do Rzeczy"

Źródło: DoRzeczy.pl / brewiarz.pl, czir.org
 5
Czytaj także