Prezydent Duda: Tworzą Państwo elitarne grono patriotów

Prezydent Duda: Tworzą Państwo elitarne grono patriotów

Dodano: 6
Laureaci gali
Laureaci gali
– Z wdzięcznością i uznaniem myślę o Państwa staraniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze i najnowszych dziejach Polski, na rzecz przywracania i uzupełniania pamięci historycznej Polaków, a pośrednio także innych narodów. Uważam, że w ten sposób włączają się Państwo w proces naprawy Rzeczypospolitej – w zmiany, których szczególnie ważnym elementem jest odradzanie się postaw patriotycznych, obywatelskich i wspólnotowych – napisał w liście skierowanym do uczestników gali Prezydent Andrzej Duda.

Poniżej prezentujemy treść listu Prezydenta RP:

Szanowni Laureaci!

Szanowni Członkowie Kapituły!

Drodzy Państwo!

Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznym nominowanym, a w sposób szczególny laureatom Nagrody Strażnik Pamięci. Tworzą Państwo elitarne grono patriotów, którzy, zafascynowani historią naszej Ojczyzny, rozumieją i – jestem o tym przekonany – głęboko przeżywają niezmiernie ważne zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecną rzeczywistością społeczną Polski i Europy. Sądzę, że obok wiedzy, talentu i energii, z jaką Państwo działają, to właśnie owa pasja jest najistotniejszym i najcenniejszym wyróżnikiem Państwa dokonań. To ona sprawia, że Państwa postawa osobista, praca społeczna, naukowa i dokumentacyjna lub też twórczość artystyczna wywierają na nas tak silny wpływ.

Z wdzięcznością i uznaniem myślę o Państwa staraniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze i najnowszych dziejach Polski, na rzecz przywracania i uzupełniania pamięci historycznej Polaków, a pośrednio także innych narodów. Uważam, że w ten sposób włączają się Państwo w proces naprawy Rzeczypospolitej – w zmiany, których szczególnie ważnym elementem jest odradzanie się postaw patriotycznych, obywatelskich i wspólnotowych. Przyczyniają się Państwo do umacniania świadomości narodowej opartej przede wszystkim na rzetelnej wiedzy, zakorzenionej w autentycznych polskich tradycjach i naszym rodzimym kodzie kulturowym.

Dzisiaj ów proces jest niekwestionowanym, powszechnie obserwowanym faktem. Jednak pamiętamy czas, gdy było inaczej, gdy dominujące ośrodki opiniotwórcze w naszym kraju głosiły swoiście interpretowaną, przystosowaną do polskich realiów doktrynę końca historii. Gdy względnie nielicznych, czasem osamotnionych strażników pamięci o ważnych epizodach polskiej historii traktowano w najlepszym razie z pobłażaniem, a nierzadko wręcz z wrogością. Warto zauważyć, że nie była to sytuacja bez precedensu.

Zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości oraz przyszłoroczne obchody jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości będą okazją, aby przypomnieć trudne realia społeczno-polityczne, z którymi u progu XX wieku zmagali się najbardziej oddani szermierze sprawy polskiej. A więc ci, którym mówiono, że są stumanieni, ci, którym nie wierzono, że chcieć to móc. Ich determinacja, odwaga, miłość Ojczyzny, przywiązanie do dziedzictwa polskości i gotowość do jego obrony do dzisiaj pozostają wspaniałym źródłem inspiracji dla kontynuatorów ich dzieła – wśród których laureaci Nagrody Strażnik Pamięci i nominowani do niej zajmują poczesne miejsce

.Raz jeszcze gratulując prestiżowego wyróżnienia życzę Państwu wytrwałości i satysfakcjiz efektów Państwa działań. Dziękuję również Wysokiej Kapitule i organizatorom dzisiejszej uroczystości. Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda Czytaj też:
Nagrody Strażnik Pamięci 2017 wręczone

Źródło: DoRzeczy
+
 6
Czytaj także