„Wspólnie dla przyszłości” – czas na Śląsk
Artykuł sponsorowany

„Wspólnie dla przyszłości” – czas na Śląsk

Dodano: 
Plakat WDP
Plakat WDP 
„Wspólnie dla Przyszłości” to w tym roku trzydniowe forum (24–26.09.2021) o charakterze szkoleniowym dla kilkuset członków organizacji młodzieżowych z całej Polski, zwłaszcza zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw patriotycznych.

Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” to przeprowadzany corocznie od 2014 r. projekt działaczy młodzieżowych NGO z całej Polski. Podczas wydarzenia uczestnicy mają możliwość debatowania z decydentami życia publicznego, a także wymieniania się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych obszarów działań. Wcześniejsze edycje odbyły się we Wrocławiu, Opolu, Warszawie oraz Łodzi. W tym roku wydarzenie będzie miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna edycja w sposób szczególny będzie odnosić się do tematów bliskich młodzieży. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych dotyczących: zielonego konserwatyzmu, wpływu pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, przyszłości miast, miasteczek i wsi w Polsce oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Niezmiernie istotne jest szerzenie wśród młodych ludzi świadomości o ważnej roli kultury w rozwoju społecznym. W ramach projektu odbędzie się sieciowanie i integracja licznej grupy działaczy trzeciego sektora (w tym w szczególności organizacji młodzieżowych i członków młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego). Organizatorem projektu jest Fundacja Służba Niepodległej, zaś współorganizatorami: Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Sapere Aude, Młodzi dla Polski oraz Studenci dla Rzeczypospolitej. Fragmenty wydarzenia będzie można obejrzeć na Facebook-u.

Źródło: Fundacja Służba Niepodległej
Czytaj także