Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno. Konferencja Collegium Intermarium

Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno. Konferencja Collegium Intermarium

Dodano: 
dr Bartosz Lewandowski
dr Bartosz Lewandowski Źródło: Materiał Prasowy
Odkrywać wiecznotrwałe – Collegium Intermarium zaprasza na drugą konferencję z tego cyklu. W zeszłym roku, na konferencji „Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat” ukazano żywotność chrześcijaństwa, które może ożywić świta, mimo tego, że ten świat odrzuca ewangeliczne przesłanie. W tym roku konferencję zatytułowano „Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro, Piękno”.

Program konferencji:

9 XII (sobota):

09.30 – otwarcie konferencji – JM dr Bartosz Lewandowski, rektor CI;

09.45 – „Wolność i prawda albo razem istnieją, albo razem też giną” Przypadek antykatolickich wojen o kulturę – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk;

10.15 – Lubelska Szkoła Filozoficzna jako odpowiedź na kryzys europejskiej kultury – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (CI);

10.45 – Chrześcijańska demokracja – narodziny, rozwój i rozkład projektu ugody katolicyzmu z rewolucją – prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK, CI);

11.30 – przerwa kawowa;

12.00 – Angelus Dominus

12.15 – „Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie?” (Ps. 42). Podstawy estetyki liturgii – dr Justyna Melonowska;

12.45 – Społeczny wymiar modlitwy: benedyktyńska droga odzyskiwania pobożności liturgicznej dla społeczności chrześcijańskiej – dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI)

13.15 – Prawda rytuału: XX-wieczne zmiany w liturgii katolickiej w świetle koncepcji Roya A. Rappaporta – dr Tomasz Dekert (Ignatianum, CI)

13.45 – przerwa obiadowa;

14.30 – XX-wieczne postaci sporu między wiarą i nauką. Konsekwencje w antropologii i etyce – o. dr Michał Chaberek OP (CI)

15.00 – „Prawo czy Sprawiedliwość? Pewność czy Słuszność? Człowiek czy Bóg? Pozytywizm prawniczy jako fałszywa nadzieja systemu zupełnego” – Jerzy Kwaśniewski

10 XII (niedziela):

11.00 – Ks. Idzi Radziszewski i dzieło jego życia. Kształcenie elity intelektualnej w dobie wstrząsu cywilizacyjnego – dr hab. Mieczysław Ryba (KUL, ASKiM)

11.30 – Sztuka sakralna – pomiędzy prawda a wolnością – Juliusz Gałkowski;

12.00 Angelus, kawa

12.30 – Trzy pedagogiki: indywidualizm i kolektywizm versus personalizm. Filozoficzne podstawy sporu o wychowanie – dr hab. Barbara Kiereś (KUL, CI)

13.00 – Próba neotomistycznej odnowy etyki klasycznej – dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI);

13.30 – zakończenie konferencji

Prowadzenie: Krzysztof Drozdowski

Źródło: DoRzeczy.pl / Collegium Intermarium
Czytaj także