Węgrzy zaskarżyli unijną rezolucję. Jest decyzja TSUE

Węgrzy zaskarżyli unijną rezolucję. Jest decyzja TSUE

Dodano: 13
Viktor Orban, premier Węgier
Viktor Orban, premier Węgier Źródło: PAP/EPA / OLIVIER HOSLET / POOL
Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Węgier na rezolucję PE wszczynającą procedurę stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez to państwo wartości, na których opiera się Unia.

12 września 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. Akt ten spowodował wszczęcie procedury przewidzianej w art. 7 TUE, mogącej prowadzić do zawieszenia określonych praw wynikających z przynależności danego państwa członkowskiego do UE.

Liczenie głosów

Przyjęcie przez PE tej rezolucji wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentujących większość wchodzących w jego skład członków. Zgodnie z regulaminem Parlamentu, który stanowi, iż w przypadku przyjęcia lub odrzucenia tekstu tylko głosy "za" i "przeciw" są uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania, chyba że wymagana większość została określona w traktatach, Parlament, przy obliczaniu głosów nad ta rezolucją, uwzględnił wyłącznie głosy oddane za jej przyjęciem i przeciw jej przyjęciu z wyłączeniem wstrzymujących się od głosu (za rezolucją oddano 448 głosów, przeciw 197 głosy, a 48 się wstrzymało).

Węgry uznały, że przy obliczaniu oddanych głosów Parlament Europejski powinien był uwzględnić wstrzymujących się od głosu i wniosły – na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) – skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności tej rezolucji.

Dlaczego oddalono skargę?

TSUE w składzie wielkiej izby oddalił tę skargę. W pierwszej kolejności stwierdził, że zaskarżona rezolucja może być przedmiotem kontroli sądowej na postawie art. 263 TFUE. W drugiej kolejności Trybunał orzekł, że do celów ustalenia, czy została uzyskana większość dwóch trzecich oddanych głosów, o której mowa w art. 354 TFUE, nie należy uwzględniać wstrzymujących się od głosu parlamentarzystów.

Czytaj też:
Wraca temat pieniędzy za praworządność. PE chce zawieszać unijne wypłaty za łamanie zasad

Źródło: curia.europa.eu
 13
Czytaj także