Reparacje wojenne od Niemiec. Mularczyk interweniuje w Radzie Europy

Reparacje wojenne od Niemiec. Mularczyk interweniuje w Radzie Europy

Dodano: 16
Arkadiusz Mularczyk (PiS)
Arkadiusz Mularczyk (PiS) Źródło: PAP / Marcin Obara
Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk zwrócił się do Rady Europy z wnioskiem o podjęcie prac ws. odszkodowań wojennych za szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy.

Mularczyk złożył w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wniosek o "podjęcie prac nad kwestią prawa do sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, sprawiedliwego i opartego o literę prawa procesu dla wszystkich ofiar niemieckiej agresji w czasie II wojny światowej".

Wiceminister poinformował, że w ramach działań na forach wielostronnych skieruje pisma do komisarz praw człowieka Rady Europy, Dunji Mijatović. Podkreślił, że kwestia strat poniesionych przez narody zaatakowane i okupowane przez nazistowskie Niemcy wciąż wymaga namysłu i analizy.

Mularczyk: Niemcy wyrządziły nieodwracalne szkody

– Działania Niemiec spowodowały ogromne i często nieodwracalne szkody, które zahamowały potencjał rozwoju tych krajów i narodów na wiele pokoleń – podkreślił Mularczyk, dodając, że wielu ofiarom uniemożliwiono uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Na skutek sowieckiej dominacji nad państwami Europy Środkowej i Wschodniej, naruszona została zasada ochrony godności ludzkiej i zasada równości wobec prawa. W odróżnieniu od państw zachodnich, obywatele Europy Środkowej i Wschodniej byli pozbawieni możliwości skutecznego dochodzenia odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania. Jednocześnie to właśnie ta część Europy została zniszczona w bezprecedensowy sposób.

Apel o jedność Europy w obliczu wojny na Ukrainie

Mularczyk zaznaczył, że Rada Europy została utworzona w celu odbudowy i ponownego zjednoczenia kontynentu po II wojnie światowej. – Dziś potrzeba budowy jedności w Europie jest szczególnie ważna, zwłaszcza w obliczu straszliwej wojny, która dotknęła naszego sąsiada (Ukrainę - red.) – zauważył, dodając, że budowa Europy prawdziwie zjednoczonej, opartej na poszanowaniu godności ludzkiej wymaga przywrócenia równości pomiędzy obywatelami Europy Zachodniej i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Wniosek o podjęcie prac i przyjęcie rekomendacji lub rezolucji w Radzie Europy został podpisany łącznie przez 35 delegatów z 11 państw Rady.

Czytaj też:
Polska prosi USA o pomoc w uzyskaniu reparacji od Niemiec

Źródło: PAP MediaRoom
 16
Czytaj także