Z pomnika Jana Pawła II zniknie krzyż. "To już nie laicyzacja, to dechrystianizacja"

Z pomnika Jana Pawła II zniknie krzyż. "To już nie laicyzacja, to dechrystianizacja"

Dodano: 104
Jan Paweł II
Jan Paweł II Źródło: NAC
Z pomnika św. Jana Pawła II w Ploermel we francuskiej Bretanii zostanie usunięty krzyż. Tak zdecydowała Rada Stanu. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu przez żadną ze stron sporu.

W uzasadnieniu stwierdzono, że umieszczanie oznak religijnych w miejscach publicznych stanowi naruszenie prawa z 1905 roku o laickim charakterze państwa francuskiego. Pomnik został odsłonięty 28 października 2006 roku. Od tego czasu trwał spór.

Federacja Wolnomyślicieli i dwóch obywateli Ploermel wnieśli skargę do trybunału administracyjnego w Rennes. Teraz Rada Stanu uznała, że pomnik może zostać, ale krzyż należy w ciągu pół roku usunąć.

twitter

twitter

Źródło: 20minutes.fr
Czytaj także