Zalać świat migrantami

Zalać świat migrantami

Dodano: 
Nielegalni migranci odsyłani autobusami z południa USA do stanów Demokratów
Nielegalni migranci odsyłani autobusami z południa USA do stanów Demokratów Źródło: PAP/EPA / ETIENNE LAURENT
Mariusz Jagóra || ONZ destabilizuje światowy ład i porządek przez narzucanie państwom członkowskim realizacji lewackich ideologii zawartych w Agendzie 2030, takich jak migracja zastępcza. Skutki tego widać już w USA.

W marcu 2000 r. Wydział Ludnościowy Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikował raport "Migracja zastępcza: czy jest rozwiązaniem dla malejących i starzejących się populacji?".

Wydział ten monitoruje tendencje w zakresie płodności, umieralności i migracji we wszystkich krajach świata, co stanowi podstawę do sporządzania oficjalnych szacunków i prognoz ludnościowych ONZ. Wśród ujawnionych w badaniu z 2000 r. trendów demograficznych dwa były szczególnie, według ONZ, istotne: prognozowany spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa. Koncentrując się na tych dwóch trendach, badanie dotyczyło kwestii migracji zastępczej jako optymalnego rozwiązania problemu malejących i starzejących się populacji. "Migracja zastępcza" odnosi się do migracji międzynarodowej, która byłaby potrzebna do zrównoważenia spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, a także do zrównoważenia ogólnego poziomu starzenia się populacji.

Artykuł został opublikowany w 7/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także