Polska żywność to najlepszy wybór! Jakich certyfikatów i oznaczeń szukać? Dowiedz się, jak rozpoznać żywność wysokiej jakości
Artykuł sponsorowany

Polska żywność to najlepszy wybór! Jakich certyfikatów i oznaczeń szukać? Dowiedz się, jak rozpoznać żywność wysokiej jakości

Dodano: 
Wzrasta zainteresowanie rodzimymi produktami
Wzrasta zainteresowanie rodzimymi produktami Źródło: KOWR
Podstawą udanego dania są wysokiej jakości produkty. Polacy coraz częściej zwracają na to uwagę, analizując etykiety i przyglądając się informacjom na nim zawartym, w tym również pochodzeniu żywności. Na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych? Jakich certyfikatów jakości i oznaczeń szukać na etykietach?

Coraz więcej Polaków deklaruje chęć kupowania polskich produktów. Jak wynika z raportu GFK „Corona Mood”, 46 proc. naszych rodaków deklaruje, że wybiera rodzime produkty (to jest 5 proc. więcej niż 2 lata temu). Aby sprawdzić, czy produkt jest krajowy, Polacy upewniają się, czy jego produkcja odbywa się w Polsce (77 proc.). Prawie połowa (46 proc.) sprawdza pochodzenie surowców, z których powstał produkt oraz to, czy firma ma siedzibę w Polsce (40 proc.).

Co ważne, polskie produkty doceniane są nie tylko w naszym kraju, ale również na rynkach zagranicznych. Polska należy do jednych z największych producentów żywności w Europie, którą wyróżnia wysoka jakość. Nasze rodzime produkty jawią się jako naturalne i minimalnie przetworzone, o wyjątkowym smaku i konkurencyjnej cenie.

Znaki jakości produktów

Po czym rozpoznać rodzime produkty spożywcze wysokiej jakości? Warto zwracać uwagę na symbole zamieszczane na opakowaniach. To one potwierdzają, że na każdym etapie powstawania wyrobów przestrzegano zasad pozwalających na uzyskanie najlepszych produktów.

Wśród unijnych systemów jakości żywności wyróżnić można system zapewniający ochronę produktów regionalnych i tradycyjnych. Znakami służącymi do identyfikacji tych produktów są: Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne – podkreślające związek między jakością a miejscem pochodzenia produktów oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – wyróżniająca ich tradycyjną metodę produkcji. Umieszczony na etykiecie produktu symbol jednej z trzech nazw gwarantuje wyjątkową jakość produktu, wynikającą ze specyficznych uwarunkowań regionalnych, historii czy też unikatowej tradycji wytwarzania.

Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę produktu pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju. Jakość lub cechy charakterystyczne tego produktu są wynikiem oddziaływania środowiska geograficznego, na które składają się zarówno czynniki naturalne, jak i ludzkie. Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywają się wszystkie etapy produkcji danego wyrobu.

Chronione Oznaczenie Geograficzne podkreśla związek między konkretnym regionem geograficznym a nazwą produktu, przy czym szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można w dużej mierze przypisać jego pochodzeniu geograficznemu. Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się do obszaru, na którym odbywa się co najmniej jeden z etapów produkcji danego wyrobu.

Tymczasem Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza produkt, który posiada specyficzny charakter odróżniający go od podobnych produktów należących do tej samej kategorii oraz udokumentowaną, co najmniej 30-letnią, tradycję i historię jego wytwarzania. Nazwa produktu powinna być sama w sobie specyficzna albo wyrażać wyjątkowy charakter produktu.

Do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisane są obecnie 44 polskie produkty, a kolejne czekają na rejestrację.

Produkty ekologiczne charakteryzuje natomiast unijny symbol listka. Zamieszczany na etykietach znak jakości wraz z numerem certyfikatu potwierdza, że produkt został wytworzony z dbałością o środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem łączenia przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, wspomagania wysokiego stopnia różnorodności biologicznej, wykorzystywania naturalnych procesów oraz zapewniania właściwego dobrostanu zwierząt, bez zastosowania GMO i niedozwolonych środków chemicznych. Wytwórcy żywności ekologicznej spełniają bardzo restrykcyjne normy produkcyjne, a ich praca jest na bieżąco kontrolowana, dzięki czemu ich produkty spełniają najwyższe standardy.

Co wyróżnia żywność certyfikowaną? Aby uzyskać certyfikat uprawniający do zastosowania wyżej wymienionych symboli produkt jest poddawany dodatkowym kontrolom prowadzonym przez upoważnione do tego jednostki, zgodnie z kryteriami dla tego certyfikatu oraz spełnia rygorystyczne standardy produkcji. Poszczególne systemy jakości mają swoje własne wytyczne i reguły, które należy spełnić, aby proces certyfikacji zakończył się przyznaniem konkretnego certyfikatu i upoważniał producenta do oznaczania nim danego produktu.

Żywność bez tajemnic

To jednak nie koniec! Dodatkową wiedzę o żywności, ułatwiając świadomy jej wybór, da konsumentom paszportyzacja żywności.

Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w ogólnoświatowe trendy. Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową – podkreślał minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawiając projekt.

Paszportyzacja Polskiej Żywności to jeden z elementów przygotowujących wdrażanie w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027 idei „Od pola do stołu”. Idea ta ma wiele kontekstów. Jednym z nich jest budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw. Funkcjonalności projektowanego systemu umożliwią rejestrowanie i walidowanie transakcji w procesach produkcji i dystrybucji żywności, co istotnie przyczyni się do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu.

Postaw na zakupy bezpośrednio u rolnika

Trzeba zaznaczyć, że polskie produkty to nie tylko wysoka jakość i wyjątkowy smak, ale też dbanie o miejsca pracy.

Chcemy, aby wszyscy Polacy zrozumieli, że bez rolnika, bez jego produkcji i ciężkiej pracy nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego – mówił minister Grzegorz Puda.

Powszechnie wiadomo, że rolnicy często prowadzą działalność opartą na rodzinnych tradycjach, kontynuowanych przez kolejne pokolenia. Robiąc zakupy bezpośrednio u nich, wspieramy lokalne biznesy i wzmacniamy rodzinne gospodarstwa rolne, które są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa.

Czytaj też:
Wielkie święto polskiej kuchni
Czytaj też:
Czas na produkty ekologiczne

Źródło: KOWR
Czytaj także