RPP: Inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż oczekiwano

RPP: Inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż oczekiwano

Dodano: 1
Portfel
Portfel / Źródło: Materiały prasowe
Rada Polityki Pieniężnej odniosła się w komunikacie do zjawiska inflacji.

"Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła we wrześniu br. do 5,8 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6 proc. Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych. Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano.

W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w "Założeniach polityki pieniężnej". Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" – czytamy w komunikacie RPP.

Podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w środę główną stopę procentową z 0,1 proc. do 0,5 proc. To pierwsza podwyżka od maja 2012 roku.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej.

"Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r." – czytamy w komunikacie.

Na czwartek na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego.

Czytaj też:
Szokujące zestawienie. Jeden z gigantów komórkowych zapłacił w Polsce tylko 10 tys. zł podatku

Źródło: NBP/RPP/Twitter
 1
Czytaj także