Fatalne prognozy NBP. "Jedne z najgorszych w historii"

Fatalne prognozy NBP. "Jedne z najgorszych w historii"

Dodano: 
Narodowy Bank Polski, zdjęcie ilustracyjne
Narodowy Bank Polski, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / Tomasz Gzell
Prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na II kw. i kolejne 12 miesięcy są wyraźnie pesymistyczne i jedne z najgorszych w historii pomiaru – wynika z raportu NBP.

"W szczególności, głębokie spadki odnotowały prognozy popytu krajowego i zagranicznego; zwłaszcza w horyzoncie kwartalnym. Choć odczyty wskaźnika prognoz popytu i eksportu sugerują stagnację sprzedaży krajowej i zagranicznej w horyzoncie kwartalnym oraz niewielki wzrost w horyzoncie rocznym, ze względu na bardzo wysokie oceny niepewności gospodarczej, formułowane przez respondentów, rezultaty te należy interpretować ze stosowną w takich okolicznościach ostrożnością. Na przewidywania te istotny wpływ wywarła bowiem wojna w Ukrainie - firmy, które już dziś doświadczają jej negatywnych efektów, sformułowały znacznie bardziej pesymistyczne oczekiwania od pozostałych przedsiębiorstw. Na faktyczne wyniki z pewnością duży wpływ będzie więc miała przewlekłość tego konfliktu i jego głębokość; zwłaszcza groźba eskalacji" – czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Wskaźniki prognoz kwartalnych i rocznych wyraźnie spadły kw/kw i r/r. Surowy wskaźnik prognoz kwartalnych osiągnął poziom minus 12,4 punktu, tj. o 9,7 pkt proc. poniżej poziomu sprzed kwartału i o 14 pkt proc. poniżej poziomu sprzed roku. Natomiast surowy wskaźnik prognoz rocznych spadł o 18,4 pkt proc. kw/kw i przyjął wartość minus 12,4 punktu (tj. o 24,3 pkt proc. poniżej odczytu z analogicznego okresu ub.r.) i jednocześnie najniższą wartość od 2015 r. (brak wcześniejszych danych) – podał bank centralny.

Firmy już odczuwają skutki wojny

"Istotny wpływ na pesymizm prognoz wywarła wojna na Ukrainie. Prognozy roczne i kwartalne pozostawały wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny, gdyż firmy, które już dziś dostrzegają jej negatywne efekty, sformułowały znacznie bardziej pesymistyczne oczekiwania od pozostałych przedsiębiorstw" – napisano w raporcie.

Prognozy przedsiębiorców z marca br. przewidują spadek rentowności w SPN - wskaźnik zmniejszył się o 16,8 pkt proc. kw/kw osiągając poziom 3 pkt proc., tj. 17,2 pkt proc. poniżej poziomu sprzed roku i wyraźnie poniżej wartości sprzed wybuchu pandemii. Warto jednak zauważyć, że odsetek firm oczekujących spadku rentowności jest wyraźnie niższy niż w przypadku przedsiębiorstw liczących się z pogorszeniem własnej sytuacji – podano.

Ostatnie badanie SM odbyło się w marcu 2022 r. W badaniu SM wzięło udział 2 661 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Czytaj też:
Sachajko: Obawiam się, że Polska nie dostanie pieniędzy z UE. Może to nawet lepiej
Czytaj też:
Goldman Sachs: Deficyt gazu w Polsce uzupełnią Niemcy

Źródło: ISBnews
Czytaj także