Podjęto decyzję ws. 14. emerytury. Jakie będą obciążenia dla budżetu?

Podjęto decyzję ws. 14. emerytury. Jakie będą obciążenia dla budżetu?

Dodano: 
Oszczędzanie
Oszczędzanie Źródło: Adobe Stock
Wypłata 14. emerytury to wydatek dla budżetu państwa na poziomie 10 352 mln zł netto w 2022 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Świadczenie ma zostać sfinansowane z Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa.

Projekt ustawy został wczoraj przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę 14. emerytur ma zostać przekazanych 11 046 mln zł, ale 1 018 mln zł trafi z powrotem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze względu na potrącenie składek ubezpieczeniowych.

"Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa. Koszty obsługi kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego prognozuje się na poziomie 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia" - czytamy w OSR.

14. emerytura

Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób jest niższa niż 50 zł świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie także przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 lipca 2022 r.

Tym samym kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2, 9 tys. zł miesięcznie.

Czytaj też:
Morawiecki: UE może nas ukarać za to, że tak odważnie pomagamy obywatelom
Czytaj też:
Morawiecki: Na weekend mam świetną wiadomość dla emerytów

Źródło: ISBnews
 0
Czytaj także