Eksport na rynek USA szansą rozwoju dla śląskich przedsiębiorstw
Artykuł sponsorowany

Eksport na rynek USA szansą rozwoju dla śląskich przedsiębiorstw

Dodano: 
Województwo śląskie, współpraca z USA 1
Województwo śląskie, współpraca z USA 1 
Firmy z województwa śląskiego odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Polski i regionu. W związku z tym wspieramy ich promocję za granicą oraz pomagamy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z perspektywicznych rynków. Misja gospodarcza Województwa Śląskiego do Nevady jest doskonałym przykładem takiego wsparcia.

Zagraniczna misja gospodarcza do Nevady

W dniach 1-8 czerwca br. śląscy przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw udali się z wizytą do jednego z 10 najbardziej przyjaznych biznesowi stanów — Nevady. W wizycie pod przewodnictwem Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego SA, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Śląskiego Klastra Lotniczego oraz przedsiębiorcy z województwa śląskiego.

W ramach misji został zorganizowany szereg spotkań i wydarzeń, podczas których śląskie firmy miały możliwość pozyskania strategicznych dla swych branż kontaktów biznesowych z przedstawicielami przedsiębiorstw z regionu Nevada. Misja adresowana była do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, których profil działalności związany był z branżami: medyczną, zielonymi technologiami, IT/ICT, e-sportem, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji regionu.

W trakcie misji odbyła się wizyta w Międzynarodowym Centrum Innowacji w Las Vegas, podczas której została zaprezentowana oferta biznesowa śląskich przedsiębiorstw w ramach spotkań networkingowych z amerykańskimi firmami. Ponadto zorganizowano Forum Biznesowe Silesia-Nevada w Blackfire Innovation Center, podczas którego nastąpiła wymiana kontaktów i informacji z organizacjami biznesowymi Blackfire. Ważny punkt misji stanowił udział w wydarzeniu UNR InNEVation Center, jak również wizyta w parlamencie, podczas której spotkano się m.in. z Michaelem Brownem Dyrektorem Wykonawczym w Biurze Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego. Zostały poruszone kwestie wyzwań oraz form wsparcia, w ramach których przedsiębiorcy mogliby liczyć na pomoc w ekspansji swoich produktów oraz usług w Nevadzie. Podczas spotkania w Biurze Rozwoju Gospodarczego Gubernatora stanu Nevada uczestnicy misji odbyli rozmowy z urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla w kontekście możliwości inwestycyjnych obu regionów.

Współpraca Śląska i stanu Nevada

Nevada jest jednym z 10 najbardziej przyjaznych biznesowi stanów, posiadającym niezwykle przyjazne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. z powodu braku wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego dla spółek prawa handlowego, wyspecjalizowanych sądów gospodarczych czy dużej elastyczności dotyczącej wewnętrznej struktury spółek handlowych. Wszystko to sprawia, że stan ten jest jednym z najbardziej konkurencyjnych środowisk biznesowych na świecie. Warto zwrócić uwagę, że stan Nevada to przede wszystkim region o silnie zakorzenionych tradycjach górniczych, które stanowią nieodzowny element pozwalający myśleć o długofalowej współpracy.

W 2016 r. podpisano „Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada”, natomiast w marcu 2022 r. zostało ono odnowione. Współpraca będzie realizowana w szczególności w obszarze przedsięwzięć stanowiących strategiczny przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach wydobywczym, energetycznym, maszynowym, gospodarki wodnej, lotnictwa, samochodowym, w tym pojazdów autonomicznych i elektromobilności, medycznym, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-sportu i GameDev. Stawiamy na współpracę małych i średnich przedsiębiorstw oraz na tak ważną dla nas współpracę naukowo-techniczną, realizowaną dzięki wspólnym programom badawczym, konferencjom naukowym oraz wymianie doświadczeń.

Województwo śląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce w kontekście podjęcia współpracy dla stanu Nevada. Wynika to przede wszystkim z siły gospodarczej oraz podobieństw związanych z charakterystyką przedsiębiorstw działających na terenie obu regionów. Województwo śląskie stanowi jeden z najsilniejszych pod względem gospodarczym (12,4 proc. PKB) i demograficznym regionów w Polsce. Stawia ono przede wszystkim na przemysł wydobywczy, siłę intelektualną, potencjał technologiczny, a przede wszystkim na innowacyjne rozwiązania oraz know-how śląskich przedsiębiorstw. Województwo posiada również szerokie zaplecze kadrowe, strategiczną lokalizację oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Niezwykle aktywne są również instytucje wspierające handel i inwestycje, dla których rozwój procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw jest szczególnie ważny. W tym celu powstaje wiele programów wsparcia, mających wspomóc przedsiębiorstwa w wejściu na nowe rynki zbytu. Liczymy, że podjęte działania w zakresie współpracy oraz zrealizowana z sukcesem misja gospodarcza pozytywnie wpłyną na rozwój naszych regionów i przyczynią się do wspólnego sukcesu.

O projekcie Global Silesia

„Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znany szerzej pod nazwą Global Silesia, to projekt skierowany dla polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego. Inicjatywa ma na celu stworzyć przestrzeń do inwestowania polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Działania związane z eksportem towarów i usług poza granicę naszego kraju wymagają wieloetapowych przygotowań. Wsparcie to zapewnione jest m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze, szkolenia w postaci Akademii Internacjonalizacji i spotkania informacyjne, które mają za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz wesprzeć przedsiębiorców pod kątem merytorycznym z zakresu prawa i finansów. Szczególnie kluczowe okazują się zagraniczne misje gospodarcze, dzięki którym przedsiębiorcy mogą bezpośrednio nawiązywać kontakty handlowe oraz realnie zapoznać się ze specyfikacją danego rynku.

Galeria:
Województwo śląskie USA
loga partnerów projektu

Czytaj także