Sejm za dodatkiem tylko dla ogrzewających węglem

Sejm za dodatkiem tylko dla ogrzewających węglem

Dodano: 4
Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie.
Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie. Źródło: PAP / Leszek Szymański
Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym, w tym te rozszerzające zakres beneficjentów dodatku, zmieniające tytuł ustawy oraz wykreślające z ustawy zmiany dotyczące prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału.

Posłowie odrzucili zaproponowaną przez Senat poprawkę, rozszerzającą m.in. krąg potencjalnych beneficjentów nie tylko do ogrzewających węglem, ale także innymi paliwami: olejem opałowym, peletem czy gazem LPG.

Przywrócili przepisy, dotyczące zmiany prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co zawiera ustawa?

Ustawa zakłada, że dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek jest powiązany z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza.

Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj też:
Koniec importu węgla z Rosji. Rzecznik KE ogłosił ostateczną decyzję
Czytaj też:
Media: Jednej z największych elektrowni w Polsce może grozić awaria

Źródło: ISBnews
 4
Czytaj także