Zmiany w trzech spółkach Skarbu Państwa. Rząd przygotował projekt

Zmiany w trzech spółkach Skarbu Państwa. Rząd przygotował projekt

Dodano: 2
Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia rządu
Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia rządu Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera / Domena publiczna
Rząd planuje nowelę regulacji ws. uprawnień do nabywania akcji spółek Skarbu Państwa. Chodzi o Gaz-System, PERN oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje premier lub inni członkowie RM, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Co zawiera projekt rozporządzenia?

"Celem projektu rozporządzenia jest przekazanie pełnomocnikowi uprawnienia do składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o nabyciu lub objęciu akcji spółek, to jest osób prawnych, w których wykonuje on prawa z akcji Skarbu Państwa i wobec których sprawuje tzw. nadzór korporacyjny. Powyższe przyczyni się do stworzenia spójnego systemu wykonywania praw z akcji oraz ich obejmowania w odniesieniu do spółek" – czytamy w wykazie.

Jak podano w wykazie, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wnioskiem z 20 października zwrócił się do ministra aktywów państwowych o wystąpienie do Rady Ministrów o przekazanie pełnomocnikowi wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji, w odniesieniu do spółek: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PERN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zgodnie z wykazem, projekt rozporządzenia stanowi realizację powyższego wniosku pełnomocnika.

Gaz-System, PERN i PSE to strategiczne spółki Skarbu Państwa

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są strategiczną spółką energetyczną należącą do Skarbu Państwa. Zadaniem PSE jest bilansowanie systemu elektroenergetycznego, czyli dbanie, by energia elektryczna, potrzebna odbiorcom w całym kraju, została im dostarczona, bez względu na porę dnia i roku.

Czytaj też:
Ile zapłacimy za prąd w przyszłym roku? Rachunki mogą pójść mocno w górę

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także