Ochrona środowiska. Pamiętaj o wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych

Ochrona środowiska. Pamiętaj o wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych

Dodano: 5
Komputer, zdjęcie ilustracyjne
Komputer, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz StockSnap z Pixabay
Mec. Krzysztof Gołębiewski | Początek roku kalendarzowego to czas różnego rodzaju bilansów i podsumowań związanych z działalnością, jaką dany przedsiębiorca prowadził w roku ubiegłym.

Każdy przedsiębiorca przygotowuje w tym czasie szereg dokumentów, sprawozdań finansowych i pracowniczych. Jednak okres ten, to również czas, w którym należy wypełnić obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska, o czym często prowadzący działalność gospodarczą nie wiedzą lub zapominają.

Ochrona środowiska. Sprawozdania i obowiązki przedsiębiorcy

Najważniejszymi sprawozdaniami i obowiązkami, jakie przedsiębiorca będący jednocześnie korzystającym ze środowiska musi złożyć w pierwszym kwartale nowego roku to:

1. Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza:

 • Termin: 29 lutego 2024 r.
 • Kto jest zobowiązany: przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób szczególny – emisje do powietrza powodowane np. przez kotły grzewcze
 • Organ do którego składamy raport: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

2. Raport do Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych:

 • Termin: 29 lutego 2024 r.
 • Kto jest zobowiązany: przedsiębiorcy, stosujący F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe lub lakiernie)
 • Organ do którego składamy raport: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu MKiŚ za elektronicznego formularza poprzez Bazę Danych Sprawozdań (BDS)

3. Uiszczenie opłaty rocznej BDO:

 • Termin: 29 lutego 2024 r.
 • Kto jest zobowiązany: wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
 • Organ do którego składamy raport: właściwy urząd marszałkowski

4. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok:

 • Termin: 15 marca 2024 r.
 • Kto jest zobowiązany: podmioty gospodarujące odpadami (wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady)
 • Organ do którego składamy raport: właściwy marszałek województwa za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO

5. Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat:

 • Termin: 31 marca 2024 r.
 • Kto jest zobowiązany: podmioty które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza np. poprzez spalanie paliw w silnikach pojazdów lub składują odpady.
 • Organ do którego składamy raport: właściwy marszałek województwa.

Niewypełnienie któregoś ze wskazanych obowiązków z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorcę uznawane jest odpowiednio jako wykroczenie lub przewinienie administracyjne i wiąże się z koniecznością wymierzenia lub nałożenia przez właściwy organ dotkliwej sankcji finansowej.


Mec. Krzysztof Gołębiewski radca prawny specjalizujący się w Prawie ochrony środowiska; Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy w Warszawie.

Czytaj też:
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów – najważniejsze informacje

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także