Biznesmeni apelują do szefa MON. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Polski

Biznesmeni apelują do szefa MON. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Polski

Dodano: 
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i wiceszef MON Paweł Zalewski (Polska 2050) w Sejmie
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i wiceszef MON Paweł Zalewski (Polska 2050) w Sejmie Źródło: Piotr Tracz / Kancelaria Sejmu
Środowiska biznesowe apelują do szef MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o dialog oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego i obronnego Polski.

Rada Polskich Przedsiębiorców, ciało doradcze przy Pracodawcach RP, wspólnie z Konfederacją Lewiatan oraz Polską Radą Biznesu wystosowała do wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza apel o dialog z przedstawicielami biznesu. Postulują oni wspólne wypracowanie rozwiązań, które wzmacniałyby potencjał obronny RP, przy jednoczesnym wzmocnieniu polskiej gospodarki oraz Sił Zbrojnych.

"Środowiska biznesowe wskazują na kilka kluczowych zagadnień, które w ich ocenie w istniejącej rzeczywistości prawno-gospodarczej nie są w wystarczający sposób dostrzeżone, czy to przez brak odpowiednich regulacji, ich niewłaściwe lub niewystarczające stosowanie lub też poprzez brak właściwej komunikacji, skutkujący niewykorzystaniem istniejącego i przyszłego potencjału gospodarczego kraju" – czytamy w komunikacie.

Apel do szefa MON. Co proponują organizacje biznesowe?

Postulaty skupione są wokół pięciu punktów:

1. Fundusz i ubezpieczenia

"Postulat stworzenia funduszu wparcia dla firm działających przy wschodniej granicy, współfinansowanego przez sektor prywatny i państwo oraz wprowadzenie specjalnych programów ochrony i ubezpieczenia dla firm zlokalizowanych przy ww. granicy, które mogą być narażone na bezpośrednie zagrożenia w przypadku konfliktu. Te rozwiązania, zabezpieczające funkcjonowanie i zdolności produkcyjne w sytuacjach kryzysowych umożliwiłyby firmom ubezpieczeniowym oferowanie specjalnych polis dla tych przedsiębiorstw" – napisano w informacji.

2. Offset i Platforma Technologiczna

"Apel polskich środowisk biznesowych o połączenie wzrostu wydatków obronnych z offsetem w udzielanych zamówieniach. Ma to na celu zwiększenie dostępu polskich przedsiębiorców do nowoczesnych technologii, a także zwiększenie potencjału produkcyjno-remontowego krajowych firm w zakresie obronności" – czytamy dalej.

Krajowe środowiska biznesowe uważają również, że rozwój nowych technologii oraz ich nowe zastosowania w konfliktach zbrojnych wymagają ściślejszej współpracy państwa i prywatnych firm.

3. Rezerwa i zaplecze produkcyjno-usługowe

"Polscy przedsiębiorcy zauważają, że istniejące regulacje w zakresie wspierania firm zatrudniających rezerwistów nie są wystarczające. Postulują m.in. stosowanie mechanizmu dodatkowej punktacji w przetargach publicznych dla przedsiębiorców zatrudniających rezerwistów" – napisano.

Proponują rozważenie wprowadzenia katalogu ulg podatkowych dla szeregu proobronnościowych wydatków, np. na: zakup broni oraz pełnego wyposażenia obronnego, a także jego serwisowanie i magazynowanie oraz szkolenia w zakresie posługiwania się bronią i innym wyposażeniem, w tym dronami, a także możliwość finansowania stowarzyszeń strzeleckich przy pracodawcach.

Środowiska biznesowe apelują ponadto o zwiększenie wysiłków w zakresie stworzenia Mapy Zasobów, która zawierałaby optymalną listę przedsiębiorców będących w stanie gotowości z rezerwą infrastruktury, dot. m.in: sprzętu, infrastruktury IT, zakładów produkcyjnych mogących podczas zagrożenia zmienić swoją produkcję na produkcję dla wojska oraz wykwalifikowanej kadry, mającej wiedzę i zasoby, aby pełnić ważne funkcje wspierające Siły Zbrojne.

4. Bezpieczeństwo lekowe

"Wzrost produkcji leków w Polsce jest warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa lekowego w regionie, skutecznego odpierania ataków i możliwości utrzymania funkcjonowania państwa w razie konfliktów międzynarodowych. Stanowi też istotny element odporności kraju – kluczowej w doktrynie odstraszania sformułowanej przez NATO. Istotnym staje się włączenie branży farmaceutycznej i przedsiębiorców tego sektora do dialogu dotyczącego obronności państwa oraz jego infrastruktury krytycznej" – wskazały organizacje.

5. Komunikacja

"Przedstawiciele środowisk biznesowych apelują ponadto o dialog, a także skuteczną walkę z dezinformacją. Proponują wypracowanie i przyjęcie krajowej strategii walki z dezinformacją oraz określenie właściwego organu administracji publicznej, który weźmie odpowiedzialność za jej realizację, we współpracy z przedsiębiorcami" – argumentują.

Sygnatariuszami listu są: Rafał Brzoska – przewodniczący Rady Polskich Przedsiębiorców, Rafał Dutkiewicz – prezes Pracodawców RP, Wojciech Kostrzewa – prezes Polskiej Rady Biznesu i Maciej Witucki – prezes Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też:
"Paraliżuje go strach". To największy problem Kosiniaka-Kamysza?

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także