KrajTrybunał Konstytucyjny zwleka z potwierdzeniem ochrony życia

Trybunał Konstytucyjny zwleka z potwierdzeniem ochrony życia

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny / Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Dodano 12
Poselski wniosek w sprawie orzeczenia niezgodności z Konstytucją przepisu znoszącego kary za aborcję eugeniczną wciąż nie został rozpatrzony przez Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie prawdopodobnie nie pochylą się nad nim w czasie dobiegającej końca kadencji Sejmu. Oznacza to, że wniosek, który czeka na rozpatrzenie od czerwca 2017 r., przepadnie. Instytut Ordo Iuris w ubiegłym roku złożył do Trybunału dwie opinie „amicus curiae” w tej sprawie.

OPINIA POLSKA

OPINIA MIĘDZYNARODOWA

Wniosek poparła grupa ponad stu posłów. Ich zdaniem przepis umożliwiający uśmiercenie nienarodzonego dziecka jest sprzeczny z Konstytucją, która nie pozwala na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność oraz wiek. Nieprecyzyjne są również kryteria dopuszczające aborcję eugeniczną, takie jak „duże prawdopodobieństwo” czy „ciężkie upośledzenie”. Stanowisko wnioskodawców podzielili pozostali uczestnicy postępowania – Sejm i Prokurator Generalny.

Instytut Ordo Iuris w przesłanej opinii podkreślił, że Konstytucja RP i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę wprowadzają pełną ochronę życia i nie uzależniają jej od wieku i stanu zdrowia. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przypominał o zapisanej w ustawie zasadniczej ochronie życia każdego człowieka. W orzeczeniu z 28 maja 1997 r. stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Trybunał uznał, oprócz tego, iż „nie można decydować o posiadaniu dziecka w sytuacji, gdy dziecko to już rozwija się w fazie prenatalnej i w tym sensie jest już posiadane przez rodziców”. Z kolei w postanowieniu z 18 kwietnia 2018 r. zaznaczył, że do zasad polskiego systemu prawnego należy „prawo zarodka do życia” oraz „zakaz przedmiotowego traktowania jakiegokolwiek zarodka”.

O konieczności życia nienarodzonych dzieci przypomniał także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 26 października 2006 r. Podkreślono w niej, że „polskie ustawodawstwo karne chroni życie ludzkie od momentu poczęcia do śmierci”, a także, iż „ochrona prawnokarna dziecka poczętego jest w Polsce konsekwencją traktowania jako zasady zakazu przerywania ciąży”. Istotne znaczenie ma także ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która wprost stwierdza, że dzieckiem jest „każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”.

Ochrona życia każdego człowieka jest też zagwarantowana przez liczne akty prawa międzynarodowego. Zapewnia ją m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Akty te nie różnicują w żaden sposób tej ochrony w zależności od stadium rozwoju i stanu zdrowia człowieka. W szczególny sposób stwierdza to Konwencja o Prawach Dziecka stanowiąc, że „Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. Zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Także Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych zaznaczył, iż „przepisy, które wyraźnie dopuszczają aborcję z powodu upośledzenia, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”.

„Dzisiaj nie budzi już wątpliwości sprzeczność aborcji eugenicznej z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony życia, zakazem dyskryminacji z powodu choroby czy wieku, czy wreszcie z podstawową zasadą niezbywalnej godności każdego człowieka. Ta jednoznaczność oceny prawnej jest źródłem nadziei nie tylko polskiej opinii publicznej, ale także obrońców życia na całym świecie. Trybunał ma bowiem szansę na wydanie epokowego orzeczenia, które stanowiłoby wielki krok na drodze ku zniesieniu aborcyjnych praktyk eugenicznych, stanowiących jaskrawy przykład dyskryminacji z powodu choroby i stanu zdrowia. Umorzenie wniosku 107 posłów z powodu upływu kadencji będzie również ostatecznym dowodem na polityczną zależność Trybunału, gotowego na poświęcenie wartości konstytucyjnych i ogólnoludzkich dla politycznych korzyści swych mocodawców” – zaznaczył adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Opinię „amicus curiae” Instytutu Ordo Iuris poparł szereg międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną życia. Dokument zaaprobowały stowarzyszenia m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Węgier.

Czytaj także:
Aborcja bezpieczniejsza od porodu? Mocny komentarz Berkowicza

Czytaj także:
Trudne pytanie do Pawłowicz. Bosak: Jaka jest Pani opinia?

/ Źródło: Ordo Iuris

Czytaj także

 12
 • Kokos IP
  Gadacie o prawie kobiet, a gdzie obowiązki?? Obowiązkiem każdej kobiety jest szanować siebie i swoje ciała tak jak kazdego człowieka. Załóż facetowi gumkę albo weż pigułkę a nie będziesz musiała się skrobać. No ale lech taczka rzuca wam się na mózg to sorry. A jak chcecie się bzykać bez ograniczeń to wyskrobcie sobie ja jniki albo ma cice.
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • hmmmmm IP
   Trybunał Przyłębskiej w 2018 wydał najmniej wyroków od 20 lat !! (WP)
   Nie przeszkadza to jednak w stałym wzroście wydatków.
   Czyżby aż tyle Kaczyński przejadał na obiadach u TW Wolfgangowej ?
   Dodaj odpowiedź 2 0
     Odpowiedzi: 0
   • Papaj IP
    Na dwoje babka wróżyła, albo Kaczyński ją wstrzymuje, bo wie, że ludzi liberalnych jest w PL więcej i może to zagrozić reelekcji Dudy, albo pani prezes TK, jest na tyle samodzielna i nie uważ, żeby rozszerzenie ochrony życia było czymś dobrym. Zalecałbym jednak podjęcie decyzji, bo stanie w rozkroku, na metalowej, kutej bramie może zaboleć. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to pokażmy marksistom środkowy palec, że jednak każde życie jest ważne. Mimo, że pamiętam z lat 90, w jakich bólach powstawała obecna ustawa i nie byłem wielkim zwolennikiem ruszania jej, ze względu na wybuch wojny ideologicznej i wmieszania się w to KE i warchlaków typu timmermans.
    Dodaj odpowiedź 2 0
      Odpowiedzi: 0
    • wj501 IP
     Wiadomo, że pani prezes TK nie kieruje się przepisami prawa tylko wytycznymi z Nowogrodzkiej.
     Dodaj odpowiedź 3 1
       Odpowiedzi: 0
     • to mordy w kubeł na szczyny IP
      Niech wybór czy kobieta chce rodzić kalekie dzieci należy do każdej, matki, nikt nie może za nie decydować.
      Dodaj odpowiedź 7 3
        Odpowiedzi: 1

      Czytaj także