Polaków zapytano o emerytury. Efekt jest zatrważający

Polaków zapytano o emerytury. Efekt jest zatrważający

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay / Domena publiczna
Większość z nas nie ma zaufania do obecnego systemu emerytalnego w Polsce. Jednocześnie prawie tyle samo nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie – wynika z sondażu przeprowadzonego dla serwisu CiekaweLiczby.pl na panelu Ariadna.

Badanie pokazuje, że zaledwie 11 proc. Polaków ma zaufanie do obecnego systemu emerytalnego. Większość (61 proc.) nie ma zaufania, a 28 proc. nie jest w stanie jednoznacznie się określić. Największą nieufność do obecnego systemu emerytalnego deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (76 proc.) i Lewicy (71 proc.), a najmniejszą – osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość (47 proc.).

Wyniki potwierdzają, że ciągłe zmiany w systemie emerytalnym wprowadzane przez kolejne rządy, nie służą budowaniu zaufania do tego systemu.

Na co więc czekamy?

Pomimo, że większość osób nie ma zaufania do systemu emerytalnego, to jednak aż 63 proc. ani nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę. Tylko 37 proc. dorosłych Polaków podejmuje starania na poczet wyższej emerytury w przyszłości.

Niezależnie od sympatii politycznych, poziom świadomości badanych związanej z koniecznością oszczędzania na emeryturę, pozostawia wiele do życzenia.

Wyborcy trzech głównych ugrupowań politycznych: PiS, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są wyjątkowo zbieżni w tym zakresie i na bardzo podobnym poziomie nie oszczędzają, ani nie inwestują z myślą o wyższej emeryturze (63 proc. vs. 60 proc. vs. 61 proc.).

Większość badanych jest słusznie przekonana (59 proc.), że ich emerytura będzie niższa od ich ostatnich zarobków. Co dziesiąty uważa, że jego emerytura będzie wyższa, 4 proc. – że będzie na podobnym poziomie, jak jego ostatnie zarobki. 27 proc. tego nie wie.

Elektoraty

Świadomość, że emerytura będzie niższa niż ostatnie zarobki jest zdecydowanie najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (80 proc.) i Lewicy (73 proc.), a najniższa w elektoracie PiS (54 proc.). Wśród wyborców partii rządzącej jest najwięcej osób błędnie przekonanych, że ich emerytura będzie wyższa niż ostatnie zarobki (14 proc.) lub na podobnym poziomie (7 proc.), czyli łącznie 21 proc., podczas gdy wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej łącznie takich osób jest 5 proc., a Lewicy – 12 proc.

Obecnie średnie świadczenie emerytalne wynosi trochę ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia, a według szacunków obecni 30-40-latkowie będą otrzymywać emerytury w wysokości ok. 30 proc. swoich ostatnich zarobków.

– Badanie pokazuje, że konieczne jest prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych zachęcających do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Wciąż większość Polaków nie robi nic, by zwiększyć swoje świadczenia, a duża część nadal nie wie, że ich emerytury będą niższe lub jest błędnie przekonana, że będą nawet wyższe" – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu CiekaweLiczby.pl.

Jaki system najlepszy?

Ponad połowa Polaków (54 proc.) jest zwolennikami systemu wyliczania emerytury opartego na liczbie przepracowanych lat oraz wysokości odłożonych składek, czyli systemu, który obecnie w Polsce obowiązuje. Przekonanie o zasadności takiego systemu jest najbardziej rozpowszechnione w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (71 proc.) i Lewicy (73 proc.), a najmniej wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (52 proc.).

13 proc. Polaków jest natomiast zdania, że wysokość emerytury powinna być taka sama dla wszystkich, niezależnie od tego, jak długo ktoś pracował i ile składek odłożył. Najwięcej zwolenników emerytury równej dla wszystkich jest wśród wyborców PiS (19 proc.), a zdecydowanie mniej wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (8 proc.) i Lewicy (6 proc.).

14 proc. badanych uważa, że wysokość emerytury powinna zależeć od innych rozwiązań, a 19 proc. nie jest w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat.


Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1037 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 6 - 10 grudnia 2019 roku. Metoda CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku.

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

Źródło: CiekaweLiczby.pl
Czytaj także