Duże zmiany w szkołach. Szef MEN ogłosił plan do wakacji

Duże zmiany w szkołach. Szef MEN ogłosił plan do wakacji

Dodano: 172
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski / Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera / Domena publiczna
Szef MEN Dariusz Piontkowski przedstawił podczas konferencji prasowej kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Szkoły policealne

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Praktyki zawodowe

Od 4 maja uczniowie technikum będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych, natomiast od 25 maja uczniowie III klas technikum będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców – jeśli tylko spełnienią określone warunki. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Rehabilitacja

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii, od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Chodzi o zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Konsultacje w klasach I-III

Od 25 maja MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obowiązek realizowania podstawy programowej zostanie utrzymany.

Konsultacje dla ósmoklasistów

Także od 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Matury

Od 25 maja ruszą konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. MEN apeluje do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się potrzeba.

Konsultacje dla wszystkich uczniów

Natomiast od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Czytaj też:
Pójdziemy do fryzjera i restauracji. Morawiecki podał szczegóły

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 172
Czytaj także