Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmiany w służbie zdrowia. Co zawiera Polski Ład?

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmiany w służbie zdrowia. Co zawiera Polski Ład?

Dodano: 
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu Źródło: Facebook / zrzut ekranu
Prawo i Sprawiedliwość prezentuje Polski Ład. To program, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale zarazem początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej. Poniżej wszystkie najważniejsze punkty Polskiego Ładu.

Na początku konwencji przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przedstawił ogólne założenia programu. – Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie – tłumaczył na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Następnie lider PiS przedstawił najważniejsze elementy Polskiego Ładu, który będzie realizować partia rządząca.

Czytaj też:
Prezentacja Polskiego Ładu. Kaczyński: Wierzymy w siłę polskiego państwa

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie II progu podatkowego

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało obniżkę podatków dla 18 milionów Polaków poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od podatków na poziomie 30 tys. złotych. Zdaniem PiS dzięki temu system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – na wysokiej kwocie wolnej bardziej korzystają osoby mniej zarabiające niż bardzo bogaci. PiS wskazało, że osoby najuboższe, w tym emeryci czy osoby otrzymujące płacę minimalną, nie będą w ogóle płacić podatku dochodowego.

Ponadto prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie progu podatkowego dla stawki 32 proc. – z 85 tys. na 120 tys. zł. To oznacza, że w drugi próg podatkowy wejdą osoby o dochodach wyższych niż 10 tys. miesięcznie. Przy okazji ma zostać uproszczony system rozliczeń.

PiS zapowiedziało też likwidację tzw. umów śmieciowych, które dotyczą ok. miliona Polaków.

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz program "Mój dom"

Program Mieszkanie bez wkładu własnego ma zwiększyć dostępność możliwości sfinansowania własnego mieszkania. Obejmie trzy grupy osób: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom. Wkład własny dla polskich rodzin ma być gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo, co ma rozwiązać problem braku środków na wkład własny, a tym samym brak możliwości zakupu własnego mieszkania.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Oznacza to, że będzie wystarczać sama zdolność kredytowa. Instrument ma być skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego.

Bonus za urodzenie

Dodatkowo PiS zaproponował bonus za urodzenie. Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł.

Program "Mój Dom"

PiS zaproponowało również budowę domów mieszkalnych bez pozwolenia, kierownika budowy i książki budowy do 70 m2. Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. W ten sposób proces budowlany ma się skrócić od kilku do nawet kilkunastu tygodni.

Zmiany w służbie zdrowia – 7 proc. PKB na służbę zdrowia, profilaktyka

PiS zapowiedziało także, że w ciągu najbliższych sześciu lat wydatki na zdrowie zwiększą się do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB.

Zgodnie z zapowiedziami, rozszerzona ma zostać opiekę ambulatoryjną oraz zniesione mają zostać limity przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. Następnie planowane jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Zgodnie z oczekiwaniami, w ten sposób mają skrócić się kolejki do lekarzy. Jedynym ograniczeniem stanie się liczba personelu medycznego, a nie odgórne limity.

Uruchomiony zostanie program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Program będzie połączony z badaniami w zakresie medycyny pracy – dzięki temu więcej Polaków weźmie w nim udział.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej szpitale będą działały na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem: wstępna diagnostyka i e-rejestrację pacjenta, sieci powiatowych ambulatoriów całodobowych, interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Inwestycje i nowe miejsca pracy

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również programy inwestycyjne. Chodzi m.in. o rozbudowę w tej dekadzie sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowę obwodnic. Zgodnie z zapowiedziami ma powstać ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic. Dodatkowo ma zostać przebudowanych 50 tys. km dróg oraz zmodernizowanych 15 tys. kilometrów linii kolejowych.

Szef rządu mówił także o budowie żłobków dla 10 tys. dzieci, setek przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz o remontach w prawie 4 tys. szkół, ale także o działaniach z zakresu zazieleniania miast. Zapowiedziano również wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness oraz zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów. Rewitalizacji lub unowocześnieniu ma ulec co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Cyfrowa Polska

Mateusz Morawiecki mówił także o cyfryzacji. Zgodnie z zapowiedzią ma powstać sieć 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r. Dodatkowo zbudowane mają zostać setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, jak również zlikwidowane mają zostać białe plamy w dostępie do Internetu.

Inwestycje w nowoczesny dom i czystą energię

W ramach inwestycji ma powstać tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, a blisko milion budynków z ma być z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze. Setki tysięcy domów ma otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd oraz na instalację retencji wody w ramach programu Moja Woda.

Premier mówił też o setkach kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, a także 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dodatkowo ma powstać lub zostać zmodernizowanych 120 ciepłowni.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także