Kryzys na granicy. Prezydent podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach

Kryzys na granicy. Prezydent podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach

Dodano: 1
Andrzej Duda, prezydent
Andrzej Duda, prezydent Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Celem nowelizacji podpisanej przez Andrzeja Dudę jest usprawnienie postępowań prowadzonych przez organy Straży Granicznej ws. nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej UE.

"Nowelizacja wprowadza w ustawie o cudzoziemcach nową regulację, zgodnie, z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu […] Kodeksu Granicznego Schengen, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

W postanowieniu określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Postanowienie określa również okres obowiązywania tego zakazu nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata.

Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen jest Komendant Główny Straży Granicznej.

Zakaz ponownego wjazdu do Polski

Ustawa przewiduje ponadto, iż dane cudzoziemca, wobec którego wydano postanowienie dotyczące zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen zamieszcza się w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz przekazuje do Systemu Informacyjnego Schengen – podano.

Nowela zmienia także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wprowadzając odpowiedzialność karną za działanie polegające na zabieraniu, niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, przesuwaniu lub czynieniu niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury znajdujących się w strefie nadgranicznej i przeznaczonych do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

Do postępowań - w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji - mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:
Rzecznik prasowy Straży Granicznej: Naszym wrogiem nie są imigranci, tylko białoruskie służby
Czytaj też:
Kryzys na polskiej granicy. Gen. Skrzypczak wskazał, co powinna zrobić UE

Źródło: ISBnews
 1
Czytaj także