Prawie 400 posłów z wątpliwościami wobec ustawy prezydenta. Projekt odesłany do komisji

Prawie 400 posłów z wątpliwościami wobec ustawy prezydenta. Projekt odesłany do komisji

Dodano: 
Prezydent RP Andrzej Duda w Sejmie
Prezydent RP Andrzej Duda w Sejmie Źródło: PAP / Leszek Szymański
Sejm skierował prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa do Komisji Obrony Narodowej.

W trakcie pierwszego czytania zgłoszono wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu bez odsyłania go do komisji. Wniosek poparło 9 posłów, przeciw było 399, a czterech wstrzymało się od głosu.

Jakie zmiany zakłada ustawa prezydenta?

Prezydent Andrzej Duda skierował projekt do Sejmu 2 maja 2024 r. Ustawa zakłada wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej.

Proponowane rozwiązania – jak podała Kancelaria Prezydenta – mają być odpowiedzą na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO.

Główne obszary zmian obejmują:

  • Wzmocnienie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa poprzez zwiększenie koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

  • Wzmocnienie systemu planowania obronnego w państwie poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących głównych dokumentów planistycznych (Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP); projekt zakłada wprowadzenie nowego rozwiązania, jakim są stałe plany obronne, mające na celu zapewnienia zdolności natychmiastowego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym.

  • Reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zapewniającą spójność dowodzenia, zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny oraz przygotowanie się w czasie pokoju do realizacji zadań w podczas trwania konfliktu.

  • W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone zostałoby w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych; utworzone zostałyby poszczególne dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej, a także Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych.

W projekcie są wnioski z działań Rosji na Ukrainie

Założenia projektu są zbieżne z rekomendacjami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Przygotowane zostały m.in. na podstawie analizy doktryny działań Federacji Rosyjskiej realizowanych w czasie agresji na Ukrainę, a także szeroko zakrojonych ćwiczeń systemu obronnego państwa, przeprowadzanych z udziałem prezydenta, premiera, marszałków Sejmu u Senatu, ministra obrony narodowej, szefa Sztabu Generalnego WP oraz innych instytucji państwa.

Projekt ustawy, jako inicjatywa prezydencka, przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta.

Czytaj też:
Kowal o sprawie Magierowskiego: Prezydent narozrabiał. Apeluję, żeby przestał strajkować

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także