Tak migranci próbowali przekroczyć granicę. SG opublikowała nagranie

Tak migranci próbowali przekroczyć granicę. SG opublikowała nagranie

Dodano: 
Straż Graniczna na granicy z Białorusią
Straż Graniczna na granicy z Białorusią Źródło: X / @Straz_Graniczna
Straż Graniczna pokazała nagranie, na którym widać, jak migranci próbują przeczołgać się z terytorium Białorusi do Polski.

Minionej doby doszło do ponad 30 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

"Zdarzenia miały miejsce na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Czeremsze i Narewce. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży grupa około 20 osób, znajdujących się po stronie białoruskiej, obrzucała kamieniami i konarami w polskie patrole. Polskie służby ochraniające granicę nie dopuściły do przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał" – poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Niepokojące doniesienia z granicy. Jest nagranie

Jak przekazano, na innym odcinku ośmioosobowa grupa migrantów dokonała nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę graniczną Podcerkówka, w obszarze podmokłym. Dzięki barierze elektronicznej i szybko podjętym działaniom patroli w terenie cudzoziemcy zostali ujęci.

Od początku tego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 20,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna udostępniła w sieci nagranie, na którym widać, jak grupa migrantów na czworaka wychodzi z zarośli.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią

Od 13 czerwca przy granicy z Białorusią obowiązuje strefa buforowa – czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej na odcinku 60,67 km. To obszar w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 metrów od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa jest szersza i wynosi około 2 km.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Uzupełnia ją działająca na 206 km tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

Czytaj też:
"Potwierdzono fałszerstwo". Tak cudzoziemcy wydłużają pobyt w UE
Czytaj też:
"To jest naprawdę news". Konferencja MON w sprawie Tarczy Wschód i wzmocnienia granicy

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej / YouTube
Czytaj także